Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Thursday, January 31, 2008

  چگونه اسرائیل به دام ایران افتاد ، برداشتی شخصی از جنگ ۳۴ روزه ! و مقالاتی ازسایتهای ارتش و وزارت امور خارجه اسرائيل و بی بی سی در باره گزارش وینوگراد

  بمناسبت ارائه گزارش وینوگراد و اهمیت ان
  مقاله های اول و دوم به فارسی از خودم
  مقاله سوم به عبری از سایت رسمی ارتش اسرائیل
  مقاله چهارم از سایت »» همدمی «« ـ وزارت امور خارجه اسرائیل
  مقاله پنجم از سایت بی بی سی فارسی
  مقاله ششم به انگلیسی از سایت بی بی سی
  سی و یکم ژانویه ۲۰۰۸
  داوید


  نتیجه حملات هوائی اسرائيل ـ لبنان ۲۰۰۶
  دان خالوتص رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائيل

  زمانیکه »» دان خالوتص «« به فرماندهی ستاد مشترک نیروهای اسرائیلی گزیده شد و برای اولین بار در تاریخ نظامی ان کشور
  افسری از نیروی هوائی این مقام را که معمولأ درجه داران نیروی زمینی ان را به عهده داشتند احراز نمود ، باعث تعجب بسیاری را فراهم اورد تا به ان حد که ان را نوعی »» رشوه «« سیاسی از جانب »» اریل شارون «« قلمداد کردند ! اما بخاطر گذشته موفقیت امیز و درخشان و پاک دان خالوتص نتوانستند به این انتخاب برچسبی به اینگونه بچسبانند ولی بطور جسته و گریخته میشد از زبان تحلیل گران ( سیاسی ـ نظامی ) طعنه هائی از اداره امور کاربردی ارتش شنید که از بدو امدن خالوتص به ستاد ارتش بنوعی شکایتهائي از تکیه بیش از اندازه بر روی قدرت و کارائي نیروی هوائي نشان داشت و نظر انان بیشتر بر ان بود در حالیکه ما مانند همیشه با دشمنانی سر و کار داریم که با ما مرزهای مشترک دارند و اکثر تجربه های ما در نبرد با انان بیشتر از طریق نیروی زمینی و یگانهای وابسته به ان بدست امده ( البته در کنار نیروهای دیگر از جمله نیروی هوائي ) انگونه که بایست برسم معمول و بصورتی که باید به سازماندهی تجهیزات این نیرو و تمرینات نیروهای ذخیره ( زمینی ) پرداخته نمیگردد و در صورت بروز جنگی در نزدیکی بینیمان به انگونه که باید از امادگی دفاع و حمله برخوردار نخواهیم بود !!.


  دکتر محمود احمدینژاد رئیس جمهور نظام اسلامی در ایران

  اما انچه را که انان فراموش میکردند که بیشتر در انتخاب دان خالوتص فرمانده نیروی هوائي به سمت فرماندهی ارتش موئثر بود ، اوج حضور دشمنی جدید و تازه نفس بنام * ایران * در منطقه بود که رهبران کینه جو و عقب گرای ان با ثروتهای بیکرانی که در اختیار داشتند و از طریق انان قادر بودند وهنوز هم هستند تا به هرگونه اسلحه های ( متعارف و غیر متعارف ) از جمله موشکهائي با برد چند هزار کیلومتر و با کلاهکهائي مسلح به هر گونه تجهیزات ( شیمیائي ، میکروبی و یا اتمی ) بسادگی دست یابند و با تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم خود که از همه طریق ان را شروع کرده بودند امنیت و ثبات و ادامه حیات ان کشور را عملأ به خطر بیندازند بود ! و قدرتی که برای مقابله با ان اکنون میباید از امادگی و تجهیزات و تمرینات بیشتری برخوردار میشد بطور یقین نیروی هوائی بود و طبیعتأ هم انکه برای فرماندهی کل این وظیفه احتمالی در نظر گرفته میشد نمیتوانست فرد دیگری بجز دان خالوتص باشد که خود فرماندهی نیروی هوائي را در ان زمان بعهده داشت !.


  اعضای کمیته »» وینوگراد «« در حال مشورت


  افسران خسته از بلاتکلیفی در تصمیم گیری
  بالا دستیها در نبرد ۳۴ روزه ـ لبنان

  اما اگر اسرائیلیها این حقیقت را دریافته بودند و در مورد رفع ان به نقشه کشی پرداخته بودند برنامه ریزان و طراحان ستادهای فرماندهی وابسته به نظام جمهوری اسلامی و مشاوران نظامی »»‌ خارجی «« انان نیز بیکار ننشسته و با طرح نقشه ئي ماهرانه که تنها راه جلوگیری حمله احتمالی اسرائیل به ایران بود توانستند »» اسرائیل را به دام خود کشانده «« و سر او را تا مدتی گرم نگه دارند تا بتوانند بی دغدغه به توسعه عملی انچه که برای خود و دنیا اندیشیده اند ادامه دهند ! و ان تجهیز »» حزب الله لبنان «« به خیل موشکها با بردهای مختلف و سایر اسلحه های لازم برای نبردهای چریکی و اماده نگاه داشتن انان برای زمان موعود بود که انهم بعد از ربودن دو سرباز اسرائيلی در مرزهای شمالی کشور بسادگی »» اسرائیل را به دام ایران کشاند ««!!.
  اسرائیل که در روزهای اغازین جنگ با تکیه بر حملات نیروی هوائي ضربات سختی را بر حزب الله وارد اورد که باعث تلفات سنگین جانی و خسارات مالی شدید بر ان شد و دیگر جنگ را پایان یافته میپنداشت بنابر این از احضار سربازان ذخیره که خبره درگیری در سرزمین لبنان بودند و وجب به وجب انجا را مانند کف دست خود میشناختند طفره رفت و تنها به اعزام چند واحد از سپاه شمال به انجا اکتفا نمود که انهم با بی اهمیت دانستن »» دشمن «« همراه بود ! غافل از انکه انچه برای »» نصرالله «« فرمانده حزب الله و هیچ رهبر کشور اسلامی اهمیت ندارد »» جان «« ملتهایشان است و میتوانند انان را مانند گلهای پژمرده بنام مردن در راه خدا و ورود به بهشت و همخوابگی با ۷۲ حوری پر پر نمایند و به هیچکس هم جوابگو نباشند !!. روزهای متوالی با موشک پراکنیهای حزب الله به شهرها و شهرکهای شمال میگذشت ( در ان زمان من در انجا بودم ) و همچنان تعلیل در احضار و جمع اوری نیروی ذخیره و اغاز عملیات وسیع زمینی به تاخیر می افتاد تا که در نهایت در ۶۰ ساعت قبل از اتمام نبرد کابینه دولتی بریاست »»‌اهود اولمرت «« مجبور به موافقت با انجام عملیات مزبور شد در حالیکه دیگر برای انجام چنین کاری دیر شده بود و تنها نتیجه ان از دست رفتن جان ۳۳ تن دیگر از سربازانی بود که یعنی به منظور باز گرداندن دو سرباز ربوده شده وارد این معرکه شده بودند !!.
  ولی انچه مسلم است انکه هیچ جنگی بدون پیروزی هم نیست . حاصل این جنگ برای اسرائيل بجز گسترش بیشتر شبکه های جاسوسی و اطلاعاتی خود در لبنان و سوریه و اکتساب دوستانی تازه در ان کشور که از اسیبی که توسط حزب الله بر ان کشور وارد امده خشمگین بودند مانند »» ولید جمبلات «« رهبر دروزیهائی که تا ان زمان روش دوستانه ئي با اسرائيل نداشتند ! ، صدور قطعنامه سازمان ملل که حضور سربازان ان سازمان را در جنوب لبنان تأکید کرد و اکنون تنها ساکنین ان جا را »» شیعیان لبنان وابسته به حزب الله ««تشکیل نمیدهند ! ، برای اولین بار بعد از مدتها »» ارتش لبنان «« مجبور شد مسولیت حفاظت مرزهای خود با اسرائيل را در شمال ان کشور بپذیرد و سربازان خود را در ان محل همراه با سربازان سازمان ملل پراکنده سازد ! و بالاتر از همه چهره فتنه انگیزانه در سطح بین الملی اما پنهان در پشت نقاب زهد و پارسائي سردمداران ایران را در این ماجرا بیشتر برای جهانیان روشن کرد و به این ترتیب به استحکام بیشتر موقعیت اسرائيل در جهان سیاست انجامید !.
  اگر تجربیاتی که اسرائیل و مقامات ان از پس چنین مواردی که در تاریخ کوتاه مدت ان بکرات دیده شده از خود نشان داده اند را در نظر بگیریم میتوان حدس زد ، که انان موضوعاتی را که به »» امنیت «« شهروندانشان بستگی داشته و جائی و یا کسی انرا به طریقی به خطر انداخته را بسادگی فراموش نمیکنند !!. امیدوارم که طراحان و برنامه ریزان ستادهای خرابکاری وابسته به نطام جمهوری اسلامی و مشاوران خارجی پول غارت کننده انان قبل از توصیه به مقامات بالا به دخالت در امور کشورهای دیگری که هیچگونه مرز مشترک و یا منافع مشترکی با انان ندارند ، فکر این قسمتش را هم کرده و به انان تذکر داده باشند چون اخرین ارزوئی که امثال من دارند حمله اسرائیل و همپیمانان قدرتمند ان به ایران است ، چون بر همه کس مانند همیشه واضح است انکه در زیر حملات هوائی و دریائي و زمینی خرد و نابود میشود بدبخت مردمیست که تاوان سکوت در مقابل اعمال دیوانه وار و خرابکارانه رهبرانشان را میدهند و نه انان و یا بچه ها و اطرافیانشان »» مگر در جنگ با عراق بود ؟! «« !! خدای ناکرده اگر ان زمان پیش اید اقایان همراه با باجناغها یشان در جزایر فوجی و غیره زیر سایه درخت نشسته و در حالیکه پاهایشان را دراز کرده اند با خیال راحت تخت نرد بازی میکنند !!.

  گزارش »» وینوگراد «« و تاثیر ان در کشورها و مردمان منطقه


  اولمرت ۲۴ ساعت بعد از دریافت گزارش وینوگراد
  ایا او اکنون میتواند نفس راحتی بکشد

  من بسختی بیاد میاورم که تاکنون به موردی اینچنین در تاریخ کشورها برخورده باشم که تنها بر اثر ۳۴ روز جنگ و تلفاتی در حدود ۱۴۰ نفر بیش از یک سال نیم کمیته های متشکل از قاضیان پاک و بیطرف و با تجربه تمام سعی خود را با سرعت به کار ببرند تا جوابگوی اعتراضات و سئوالات بی وقفه مردم متعجب و متاثر از ان حادثه و معرفی مقصران در شکست و خاطیان در تصمیم گیریهای مربوط به ان بوده و تا رسیدن به نتایج و اعلام انان از طریق رسانه های عمومی داخلی و همچنین خارجی در وحله اول به مسئولان سیاسی و نظامی ان کشور و در همان حال به مردم تشنه ای که بخاطر ارزشهای والائي که برای هر ذره از خاک کشورشان و هر قطره از خون هم میهنانشان قائلند بیصبرانه منتظر شنیدن انانند اینگونه قد و بالا و پیکره اینده سیاسی مسئولان ان کشور و احزاب وابسته به انانرا شبانه روز بلرزه در اورده و تا حد نیمه جانی بکشانندشان !!.
  نه سالها جنگها و تلفات بیشمار فرانسویها در الجزایر و سایر مکانها ( ویتنام ) ، نه حضور امریکائیها و تحمل تلفات چندین میلیون نفری انان در ویتنام ، نه در گیر کردن مردمان کشورهای مصر و اردن و سوریه و لبنان به جنگهای متعدد و زیانبار و پر از تلفات ( بین خودی و یا با اسرائيل ) توسط حکومتهایشان و نه حتی در کشور خودمان بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی که ۸ سال طول کشید که بگواهی همه مدارک بجا مانده از ان زمان میشد که به اسانی و با تدبیر هر چه زودتر به ان خاتمه داد و از تلفات جانی و مالی و حیثیتی بیشتر جلوگیری کرد و نه بنظر من سیاه ترین نقطه تصمیم گیریهای سیاسی ـ نظامی ان رویداد تلخ که گذراندن کودکان با پای پیاده از مناطق مین گزاری شده بود که با انفجار انان و تکه تکه شدنشان راه را برای عبور قوایمان پاک و ازاد نمودند ! به چنین تحقیقات وسیعی ( اصولأ اگر تحقیقاتی در کار بوده !! ) برخورده ام و نه به چنین نتایجی از ان که نه تنها کشور مربوطه را مورد تکان قرار داده بلکه به اینگونه در سطح جهانی منعکس گردیده و مورد تحسین دوست و دشمن ان نیز قرار گرفته باشد !.
  قصدم از این کامنت تعریف و تحسین از این و یا ان نیست ، این مکان میتوانست هر جای دیگر بجز این کشور مورد گفتگو نیز باشد ! اما سئوالم در این جاست که ایا این واقعه که در کشور »» صیهونیستهای متجاوز به خاک مسلمانان و دشمن ملت مسلمان کشور ما ! «« اتفاق افتاده میتواند باَعث ان گردد که ، مردمان ساکن این منطقه از جهان که معنی ازادی و حق خواهیای سیاسی و اجتماعی را تنها باید در کتابهای داستانی و دائرت المعارفها جستجو کنند را نیز تکان بدهد و انان را به حرکت در اورد تا انان نیز بتوانند روسای دولتها و وکلا و وزرا و امرا و دستگاههای دولتی کشورهایشان را بخاطر کوتاهیها و خطاها و ظلم و فجایع و خساراتی که ببار میاورند مورد سئوال قرار داده و از انان توضیح بخواهند و در صورت لزوم انان را به محاکمه بکشانند و از کار بر کنارشان کنند ؟! بی انکه خود مورد سئوال قرار بگیرند و یا محاکمه نمایشی شوند و یا بزندان انداخته شوند یا از کار بیکار گردند و ....... ؟!؟
  داوید  برگرفته از سایت رسمی ارتش اسرائیل  اعلامیه سخنگوی ارتش اسرائیل بعد از دریافت کزارش وینوگراد

  התייחסות דובר צה"ל לדוח ועדת וינוגרד
  , כ"ג שבט תשס"ח, 19:10

  سربازان و افسران ارتش در حال تمرین بعد از عملیات لبنان
  שומרים על כשירות. צילום: דובר צה"ל

  در قسمتی از گزارش سخنگوی ارتش امده که مسولین نظامی با احترام کامل به گزارش »» وینوگراد «« مینگرند و تا کنون منتظر دریافت این گزارش معطل نمانده تا اقدام به بهبود و تغییرات لازم در عواملی که باعث ناکامی در دست اوردهائی که از عملیات لبنان دوم انتطار میرفت نمایند بلکه ارتش از همان لحظات پایان جنگ با شتاب به پیدا نمودن علتهای مزبور بر امده و در پی اصلاح انان به نحو احسن اقدام نموده است !. در گزارش به هم چنین اشاره گردیده که ارتش با کمال توجه به ایرادات و پیشنهاداتی که از جانب قضات در گزارش وینوگراد به انان ارائه گردیده دقت نموده و انان را به مورد اجرا در خواهد اورد

  עוד בערוץ
  "קדימה, הסתקר!"
  אמצעי פריצה חדש ייכנס לשימוש בגדודי המילואים של חיל ההנדסה
  חילות החימוש, הלוגיסטיקה, הקשר והשלישות יוכפפו לאגפי המטכ"ל
  מרכזי הציוד יאוחדו לבסיס אחד
  מרפאת קצין העיר האזרחית נחנכה השבוע בתל אביב
  החוק החדש ייאכף גם בחצרות הבסיסים
  לכל הכתבות
  צה"ל רואה בדוח ועדת וינוגרד מסמך חשוב והוא מחויב ללמוד את תוכנו ולפעול לתיקון הליקויים.
  כגוף מבוקר רואה צה"ל בדוח מכשיר חשוב לאיתור ותיקון ההערות והליקויים.
  צה"ל וקציניו שיתפו פעולה עם עבודת הועדה באופן מלא, לועדה הועבר מלוא החומר של עבודת התחקירים וקציני הצבא העידו בפני הועדה ככל שנדרש.

  צה"ל מודע היטב לכשלים וללקחים שהתגלו בתחומים שונים במהלך מלחמת לבנון השנייה ולתחושה שנוצרה בציבור ובצה"ל כתוצאה מכך והוא מצוי בתהליך מעמיק ומתמשך של תיקון.

  צה"ל כידוע לא המתין לדוח ומייד לאחר המלחמה, בהנחיית הרמטכ"ל דאז, רא"ל מיל') דן חלוץ, בוצע תהליך מעמיק של תחקירים, אשר הניבו שורה ארוכה של מסקנות ולקחים. יודגש כי הללו תורגמו לתכנית עבודה מקיפה המהווה שינוי יסודי. , שהוכרזה כ"שנת הכשירות והמוכנות", במסגרתה נתנה קדימות לשיפורים במערך המבצעי ובתשתיות המבצעיות.
  יחד עם זאת, לאור גודל האתגרים והפערים שזוהו חשוב להדגיש כי אין מדובר בפתרון חד ומידי של כל הליקויים, אלא בתוכנית רב שנתית המבטיחה טיפול מערכתי בכל הדרוש תיקון על פי סדרי הקדימויות שנקבעו.

  בעקבות המלחמה עודכנה תפיסת ההפעלה הצה"לית ומושם דגש על שילוב בין הזרועות בהכשרות ובלחימה וחיזוק יכולת התמרון היבשתית, זאת לצד חידוד נורמות, ערכי לחימה ויסודות רוח צה"ל.
  הפקודות והתוכניות המבצעיות בצה"ל נבחנו, עודכנו בהתאם לצורך ונכתבו מחדש בשפה מקצועית וברורה. תוכניות אלה נבחנות כל העת ויעדיהן מעודכנים בראייה רב-שנתית.

  במהלך השנה החולפת יישם צה"ל תכנית אימונים כפי שלא הייתה במשך שנים רבות. אחד הלקחים מהמלחמה עסק בצורך לתרגל מפקדות בכירות ובתוך כך אגפי המטה הכללי, זרועות האוויר והים וכל אחד מארבעת הפיקודים. בנוסף בוצעו אימונים אוגדתיים והתאמנו גם כל החטיבות הסדירות, רוב חטיבות המילואים, המערכים תומכי הלחימה וכוחות הסדיר והמילואים בזרועות האוויר והים; כל זאת בתרגילים ואימונים בתנועה ואש, תוך יישום הלקחים והתובנות שנרכשו במהלך תחקירי המלחמה. דגש מיוחד הושם על מערך המילואים שהוגדר כ"ליבת העוצמה" של צה"ל.

  צה"ל פועל בתהליך רב-שנתי, להשלמת מלאי התחמושת והאמל"ח לרמה הנדרשת ובמערכים רבים הצטייד בתחמושת מתקדמת, אשר החליפה את זו שהייתה בידי צה"ל ושימשה את הכוחות במלחמה.
  במקביל הושקה תכנית חומש המכונה "אשד הנחלים", בהיקף תקציב של קרוב מיליארד ₪, להשלמת ולשיפור הציוד במחסני החירום.

  בכל הקשור להכשרות מפקדים, הרי שמדובר במהפכה בתפיסת ההדרכה, וכן נקבע כי לא ימונה לתפקיד קצין ללא הכשרה מתאימה בדגש על רציפות והמשכיות בהכשרה. מאז המלחמה נבנו (חלקן מן היסוד) ושופרו התכניות להכשרת המפקדים, והללו יושמו השנה, ביניהן קורס מפקדי האוגדות, קורס מח"טים, קורס מערכתי למפקדים בכירים, איחוד קורסי פו"ם של זרועות היבשה, אוויר, הים והמודיעין לקורס אחד משולב. בתחום העורף עבר הפיקוד תהליך ארוך ויסודי של הפקת לקחים, בוצע תרגיל נרחב ופעילות הפיקוד להפקת הלקחים הוצגה לועדת ביקורת המדינה ולדרג המדיני.

  ובתוכנית העבודה הרב שנתית "תפן", אשר גובשה ואושרה בספטמבר האחרון.
  במהלך השנה האחרונה סוכמו שינויים ארגוניים רבים שמטרתם, חיזוק ציר הפעלת הכוח במטה הכללי ומיקוד זרוע היבשה בבנין הכוח ביבשה: הוקמו מחדש שני גיסות,סגן הרמטכ"ל ישמש כראש מטה הצבא ויעסוק הן בציר הפעלת הכוח והן בבנין הכח. אלר"ם יהפוך ל"פיקוד לוגיסטי" והוקמה בו חטיבת הלוגיסטיקה. קציני החיל הראשיים: חימוש, לוגיסטיקה, שלישות וקשר יועברו בחזרה לאגפי המטה הכללי. חטיבת ההפעלה שהוקמה באגף המודיעין, תביא לשיפור בתהליכים ובסינרגיה המבצעית. באגף התקשוב הוקמה חטיבת התקשוב.

  לצד הביקורת ותחושת ההחמצה שלאחר המלחמה יש לזכור כי לוחמי צה"ל גילו גבורה עילאית בקרב וכי בכל מגע בינם לבין המחבלים ידם הייתה על העליונה. לאורך כל תחקירי המלחמה צצו ועלו גם סיפורי גבורה שחלקם הניבו ציונים לשבח ברמות השונות. צה"ל פועל וימשיך לפעול על מנת להיות ראוי לאמון הציבור, לשמר את המפקדים האיכותיים בשירות הקבע ולחזק את ערך השירות בחובה, בקבע ובמילואים.
  דובר צה"ל מדגיש כי על מנת לעמוד במשימותיו ובאתגרי העתיד יזדקק צה"ל לסיוע, לתמיכה ולאמון של החברה הישראלית, אלו נדרשים לצד ביקורת בונה אותה כאמור, מתחייב צה"ל ללמוד וליישם     کمیسیون حقیقت یاب یکی از شیوه های بررسی
  رویدادها و کاستیها در دموکراسی اسرائیل است 
  2008/ ژانویه 31
  بر گرفته از سایت همدمی ـ وزارت امور خارجه اسرائيل
  https://www.hamdami.com/mfafa/newsandreports/
  قاضی وینوگراد و خانم پروفسور گبی زون


  برپائی کمیسیون حقیقت یاب یکی از ویژگی های دموکراسی اسرائیل است. کشورهائی وجود دارند که سران آنها خود را مالک مملکت و صاحب مردم می دانند و نه تنها خود را در برابر مردم مسؤول تصور نمی کنند و حاضر نیستند پاسخگوی آنان باشند، بلکه هر اندازه هم که در مدیریت کشور و رتق و فتق امور مرتکب خطا شده باشند، باز هم اریکه قدرت را ترک نمی کنند و همچنان بر مسند صدارت تکیه دارند.

  در اسرائیل هرگاه احساس می شود که امری آن گونه که باید و شاید انجام نگرفته و به نتیجه دلخواه نرسیده، برای بررسی علل و ریشه های آن کمیسیون حقیقت یاب برپا می شود.

  کمیسیون ها دو نوع هستند و اختیارات و وظائف آنها متفاوت است. نخست کمیسیون حقیقت یاب ملی است که از اختیارات قضائی برخوردار است و اعضای آن توسط نهادهائی که کاملا بیطرف هستند تعیین می شوند و می توانند اگر فردی را مقصر تشخیص دادند او را به محاکمه بکشانند و یا او را از برخی امکانات سیاسی محروم کنند.

  نوع دوم کمیسیونی است که توسط دولت و به دستور نخست وزیر برپا می شود و خود او اعضای آن راتعیین می کند. کمیسیون حقیقت یاب وینوگراد از نوع دوم است. ولی با آنکه دولت آن را برپا ساخته، شخصیت هائی که در آن عضویت دارند از چنان احترامی برخوردار هستند که می توان گفت همانند یک کمیسیون ملی رفتار کرده اند و قضاوت آنها مورد احترام همگان است و از وزنه ملی، اجتماعی و سیاسی زیادی برخوردار می باشد.

  هفدهم سپتامبر ۲۰۰۶ یعنی حدود دو ماه پس از پایان جنگ دوم لبنان کمیسیون حقیقت یاب وینوگراد برپا شد و جمعأ ۷۴ نفر از بلندپایگان لشگری و کشوری و کارشناسان نظامی و غیر نظامی را برای ادای شهادت دعوت کرد . پروتکل جلسات بالغ بر ۶۰ هزار صفحه می شود .

  از آنجا که مردم اسرائیل بسیار مشتاق شنیدن نتایج یافته ها و قضاوتهای اعضای این کمیسیون بودند، و همزمان اعضای کمیسیون نمی خواستند شتاب به خرج دهند و قضاوت عجولانه کنند، آنها به خواست مردم و دولت در هشت ماه پیش حدود 2007 آوریل 30 گزارش موقت خود را انتشار دادند که در آن دولت و وزیر دفاع وقت نیز مورد انتقاد غیرمستقیم قرار گرفته بودند.
   
  ریاست کمیسیون را قاضی ارشد بازنشسته حقوقدان الیاهو وینوگراد به عهده داشت. خانم پروفسور روت گیی زون استاد رشته حقوق و پروفسور یحزکل درور کارشناس بین المللی مدیریت و کشورداری در کنار دو امیر نیروهای ذخیره ارتش با نامهای ژنرال منخم عینان و ژنرال دکتر حییم نادل اعضای کمیسیون بودند.

  آنها نخست وزیر، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد کل ارتش و شمار زیادی از امیران و افسران ارتش را به ادای شهادت فرا خواندند. شنیدن سخنان و شهادت نفر افرادی که به کمیسیون دعوت شدند حدود چهار ماه ادامه داشت و این 74ها فهرست، علاوه بر مقامات کشوری و لشگری شامل شمار زیادی استادان دانشگاه و افراد کارشناس در امور مختلف بود.

  اعضای کمیسیون اسناد و مدارک بسیار زیادی را نیز بررسی کردند که شماره آنها شامل ۶۰ هزار صفحه سند فراتر بود. بخش اعظم شهادت ها که بیش از۶۰۰ می شود جنبه محرمانه دارد و در گزارش کمیسیون نیز افشا نشده است – ولی متن کامل آن در
  اختیار دولت و ارتش قرار گرفته تا راهنمای آنها برای رفع کاستیها باشد


  اولمرت از گزارش وینوگراد جان به در برد

  برگرفته از

  نوشته جرمی بوئن
  دبیر خاورمیانه بی بی سی
  تهیه و نظیم : داوید
  سی و یکم ژانویه ۲۰۰۸


   
  جنگ ۳۴ روزه لبنان موضوع این تحقیق بود

  مخالفان سیاسی اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، احتمالا اکنون درحال پرسیدن این سوال از خود هستند که چه شرایطی تا او سقوط باید فراهم شود کند.

  فعلا به نظر می رسد که دومین بخش گزارش وینوگراد درباره جنگ ۲۰۰۶ با حزب الله لبنان چنین شرایطی را فراهم نخواهد کرد.

  کمیسیون رسمی تحقیق، تحت سرپرستی قاضی الیاهو وینوگراد، نسبت به یکی از جنجالی ترین تصمیم های آقای می دهد - تصمیم برای آغاز اولمرت تا حدودی تفاهم نشان عملیات بزرگ زمینی درحالی که آتش بس بسیار نزدیک بود سرباز اسرائیلی تمام شد - و همین33و به قیمت جان موضوع به تنهایی باید به نخست وزیر آرامش بخشد.

  با این حال، گزارش با حالتی سرد، ماجرای بی لیاقتی و قضاوت های ضعیف در عالی ترین سطوح دولت و ارتش قرار می دهد.اسرائیل را در معرض دید عموم

  آقای وینوگراد هنگام ارائه گزارش به اختصار نتیجه گیری آن را بیان کرد: "در مجموع، ما جنگ دوم لبنان را یک رفت تلقی می کنیم."فرصت جدی که از دست

  "اسرائیل دست به جنگی طولانی زد، که بدون پیروزی آشکار نظامی برایش پایان یافت. یک سازمان نیمه نظامی هفته در برابر قوی ترین ارتشبا چند هزار عضو برای چند خاور میانه مقاومت کرد."

  عجیب نیست که یک سخنگوی حزب الله در بیروت گفت که گزارش وینوگراد مؤید موضعگیری حزب الله در تمام این مدت از زمان پایان جنگ است.

  وی گفت: "اسرائیل در دستیابی به اهدافش کاملا ناکام ماند و ارتش اسرائیل شکستی نظامی به دست حزب الله را متحمل شد."

  'ضعف ها'

  فهرست اشتباهاتی که تحقیق وینوگراد برملا می کند بلند بالا است.

  وینوگراد گفت اجرای عملیات اشکالات زیادی داشته است

  این اشتباهات با "ضعف هایی" در زمینه مقدمه چینی و طراحی استراتژیک جنگ، مدت ها پیش از آغاز آن، شروع می شود.

  و با تصمیم گیری روز ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۶ برای رفتن به جنگ "بدون یک استراتژی خروج" ادامه می یابد.

  اما در بخشی سرنوشت ساز برای آقای اولمرت، گزارش می گوید که "هیچ نوع ناکامی" در تصمیم برای دست زدن به ه یک تهاجم بزرگ زمینی در پایان جنگ وجود نداشت.

  بنابه این گزارش هم نخست وزیر و هم اِمیر پرتز، وزیر دفاع وقت، (که بعدا استعفا داد) "براساس یک برداشت از آنچه منافع استراتژیک جدی و صادقانه در آن زمان اسرائیل می دانستند عمل کردند."

  از نظر آقای وینوگراد آن تصمیمی بود که آنها حق گرفتن آن را داشتند؛ بخش مربوط به اجرا بود که اشکال داشت.

  این داوری ظاهرا استدلال منتقدینی را که می گویند آقای اولمرت به خاطر از دست رفتن جان سربازان اسرائیلی در تضعیف می کند.آن حمله گناهکار است

  پیش از انتشار این گزارش، آقای اولمرت - که سیاستمداری با تجربه، بسیار باهوش و زیرک است - گفت قصد ندارد استعفا دهد.

  هرچه باشد او همان کسی است که از توفان برخاسته پس از انتشار بخش اول گزارش کمیته وینوگراد در ماه مه سال گذشته جان به بود.در برده

  آن گزارش گفت که مسئولیت اصلی ناکامی های جدی" در آن جنگ به عهده " نخست وزیر و همکاران ارشد اوست.

  خیلی بعید بود این گزارش بدتر از اولی باشد و چنین نیز نشد.

  دولت اولمرت هنوز از سوی اهود براک، وزیر دفاع، با خطر سقوط روبروست، البته اگر اهود براک تصمیم بگیرد دولت خارج کند.نمایندگانش را از ائتلاف

  او وقتی جانشین امیر پرتز شد به چنین احتمالی اشاره کرده بود.

  اما به نظر می رسد که گزارش بهانه کافی به دست او داده است تا فعلا سر جایش بماند.  Israel probe finds war 'failure'  Israel has waited for Winograd's findings since late in 2006
  Israel's 2006 war against Hezbollah in Lebanon was a "large and serious" failure, according to an Israeli government-appointed inquiry.

  Military and political leaders had no clear strategy, which meant Israel was "dragged" into an inconclusive ground operation in Lebanon, the report said.

  PM Ehud Olmert has insisted he will not step down despite the findings.

  However, public pressure could grow on partners in his governing coalition to pull out, analysts say.

  Israel was dragged into a ground operation only after the political and diplomatic timetable prevented its effective completion
  Winograd statement

  Olmert survives
  Winograd report: Your views
  Hostilities broke out in July 2006, when Hezbollah fighters captured two Israeli soldiers in a cross border raid that left three other soldiers dead.

  In the conflict that followed, more than 1,000 Lebanese died, mostly civilians, along with 160 Israelis, mostly soldiers, but the captured soldiers have still not been freed.

  Completion prevented

  The report said Israel could have taken two courses - a quick, devastating blow against Hezbollah or a sustained ground operation - but failed to decide on either.

  "The fact Israel went to war before it decided which option to select, and without an exit strategy... constituted serious failures, which affected the whole war," report chairman Eliyahu Winograd said.  Day-by-day: Lebanon crisis
  Israel's post-war unease
  Analysis: Key Lebanon report
  "As a result, Israel did not stop after its early military achievements, and was dragged into a ground operation only after the political and diplomatic timetable prevented its effective completion," he added.

  The report is highly critical of military commanders, especially in the ground forces.

  "All in all, the IDF [Israeli army] failed, especially because of the conduct of the high command and the ground forces, to provide an effective military response to the challenge posed to it by the war in Lebanon," retired senior judge Mr Winograd said.

  There has been considerable interest among Israelis about a last-minute ground offensive in the hours before a UN-brokered ceasefire, in which 33 Israeli soldiers were killed.

  The report said the engagement did not improve Israel's position and there were "serious failings" in army command.

  However, Mr Olmert acted in what was "the interest of the state of Israel", as it appeared at the time, when he authorised the offensive.

  Repairs

  The report recommends "systematic and profound" changes in thinking in the political and military leaderships if Israel is to face up to future challenges.

  Israel cannot survive without the belief that it has "the political and military leadership, military capabilities, and social robustness" to deter aggressors, the report says.

  Mr Olmert's aides said the criticism in the report was not as harsh as they had been preparing for.

  "The prime minister and the government take responsibility and will make repairs," his cabinet secretary, Oved Yehezkel, said.

  In Beirut, a Hezbollah spokesman said the report vindicated everything the Shia Muslim militant and political organisation had said before.

  "Israel failed completely in achieving its goals and the Israeli army suffered a military defeat at the hands of Hezbollah," Hussein Rahal said.

  2 comments:

  محفوظ said...

  سلام دوست عزیز من اولین باره که وبلاگ قشنگتو می بینم من هم یه وبلاگی واسه ازاد اندیشان راه اندازی کردم و مقاله تحت عنوان حمایت مسخره ایران از اعراب در دست دارم که اگه کمکم کنید ممنون می شم

  Anonymous said...

  topic03, [url=http://www.chop.edu/forum/user/profile/8207.page]buy klonopin without prescription[/url], :-( fzy, http://www.chop.edu/forum/user/profile/8207.page klonopin no prescription :-), [url=http://www.chop.edu/forum/user/profile/8208.page]order xanax 2mg[/url], ;-( jdh, http://www.chop.edu/forum/user/profile/8208.page buy xanax 2mg :-(, [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=6]order adipex online[/url], ;-( hfr, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=6 order adipex :-(, [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=7]cheap alprazolam[/url], ;-( pnj, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=7 cheap alprazolam *sorry*, [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=8]ambien without prescription[/url], ;-( gir, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=8 order ambien no prescription :-)