Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Sunday, August 7, 2011


  Last week issue up to 5 August 2011


  شماره هفته گذشته تا ۵ اکوست ۲۰۱۱

  مجسمه * حافظ * چه شد؟!.

  داوید فاخری
  ایمیلی را از طرف یکی از دوستان خیلی قدیمی در مورد موزه ئی تحت عنوان موزه * مجسمه های شمعی از بزرگان نامی شیراز؟/ایران؟! * که در شهر زیبایم شیراز به تازگی برپا گردیده دریافت کردم که در عین شادمانی کثیر از این اقدام فرهنگی که در انجا صورت گرفته احساس اندوه جانگدازی نیز تمامی وجودم را در بر گرفت و ان مشاهده جای خالی مجسمه یکی صادق ترین انسانهای روی زمین * خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی * در کنار مجسمه های دیگر بود که به جای ان میز کوچکی را با دیوانی از اشعار ان عالیجناب و دوشمعدان خاموش که بر روی ان قرار داده شده بود پر کرده بودند!.
  به سادگی میتوان دریافت که علت قرار ندادن مجسمه عالیجناب * حافظ * توسط عمال الوده جمهوری جهل و خون اسلامی در ان موزه به خاطر اشعاری است که وی بر علیه « روحانی نمایان مسلمان » مانند اینانی که کشورمان را اکنون بیش از سه دهه هست به زور قتل و غارت و تجاوز به « اشغال » خود دراورده اند در نزدیک به ۷۰۰ سال قبل سروده و چشمهای جهانیان را برای همیشه بر روی دست های الوده این دسته از « حشرات موذی »، به خون * فرزانه گان بیگناه وطن *، که از ان زمان تاکنون برای جهالت « اشیائی » مانند این بی مایه گان پشیزی ارزش قائل نبوده و به خاطر ان جان خود و عزیزانشان را باخته اند توسط بینش و اینده بینی پیامبر گونه خود گشوده است!.
  روزی خواهد رسید که این پیامبران دروغین جمهوری جهل و خون اسلامی به سزای بی حرمتی به بندگان خاص خدا و ریختن خون انان با دستان کثیف خود خواهند پرداخت !.
  تا فرا رسیدن ان موعد که گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
  دل من در هوس روی تو ای مونس جان
  خاک راهیست که در دست نسیم افتادست
  حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز
  اتحادیست که در عهد قدیم افتادست  July 22/23, 2011


  مستند شماره ۱ از روسپی خانه تهران « شهر نو » درزمان شاه، که اکنون به لطف وزارت ارشاد جمهوری فاسق پرور اسلامی در رفع مشکل نرهای امت همیشه در صحنه تعداد روسپیان در کشور بعنوانین صیغه و غیره که بصورتهای مخفی و روباز انجام میگردد بهصدها هزار برابر افزایش یافته است


  No comments: