Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Friday, July 3, 2015

  Taneh Nazan From June 20th. till 4th. of July 2015


  Work permitted, except Shabbat
  The “Three Weeks” and Tisha B’Av are designated as a time of mourning over the destruction of the Holy Temple and thegalut(exile).
  Work permitted
  Our sages proclaimed the 15th of Av as one of the two greatest festivals of the year, yet they ordained no special observances or celebrations for it . . .
  No work is permitted.
  Rosh Hashanah is the Jewish New Year. It is the anniversary of the creation of Adam and Eve, and a day of judgment and coronation of G‑d as king.
  No work is permitted.
  Virtually everything you need to know about Yom Kippur, the holiest day on the Jewish calendar: How-To Guides, Essays and Insights, Prayer Service Overviews, Stories, Multimedia, and much more!
  No work permitted on September 28 - 29. Work is permitted on September 30 - October 2 and October 4 with certainrestrictions..
  Virtually everything you need to know about the holiday of Sukkot: How-To Guides, Sukkah and “Four Kinds” Wizards, Essays and Insights, Recipes, Stories, Multimedia, and much more!
  No work is permitted
  Virtually everything you need to know about the holidays of Shemini Atzeret and Simchat Torah: How-To Guides, Essays and Insights, Recipes, Stories, Multimedia, and much more!
  Work permitted, except Shabbat
  Chanukah commemorates the rededication of the Temple in Jerusalem after a group of Jewish warriors defeated the occupying mighty Greek armies.
  Work permitted
  What happened on 10 Tevet? . . . Why do we need the Holy Temple? . . . The positive aspects of a “siege mentality” . . . The Rebbe on the Holocaust . . .
  ****


  ********

  Rav Kook Torah Institute
  Rabbi Abraham Isaac HaKohen Kook
  The celebrated first Chief Rabbi of pre-state Israel, Rav Kook (1865-1935) is recognized as being among the most important Jewish thinkers of all time. His writings reflect the mystic's search for underlying unity in all aspects of life and the world, and his unique personality similarly united a rare combination of talents and gifts.
  Rav Kook was a prominent rabbinical authority and active public leader, but at the same time a deeply religious mystic. He was both Talmudic scholar and poet, original thinker and saintly tzaddik.
  I Samuel
  Chapter 11

  14And Samuel said to the people, "Come, and let us go to Gilgal, and renew there the kingdom."
  15And all the people went to Gilgal, and there they made Saul king before the Lord in Gilgal, and there they slaughtered peace-offerings before the Lord, and Saul and all the people rejoiced greatly.


  ******************

  השבת באתר  מקבלים שבת
  פרשת קרח
  עם יצחק לאור
  הענישה של קורח
  (פרט מתוך ציור הקיר של ענישת המורדים
  על ידי סנדרו בוטיצ'לי (1,480-1,482) בקפלה הסיסטינית)


  מפטיר והפטרה
  פרשת קורח
  בנוסח יהודי מרוקו
  ************


  Art pieces in the 2014 CARAVAN art exhibition, "AMEN: A Prayer for the World." Photo: Amy Sowder
  نمایش کلمه * امین * در برگزاری نمادین دعا برای مردم دنیا در نمایشگاه هنری * کاراوان * سال ۲۰۱۴
  ************

  بازمانده های قارون؟


  تصاویر زیر متعلق به بازمانده های غیر مستند از قارون و متعلقات
  وی حتی اسکلت مزین به زیور الات گران قیمت بر او که نمودار
  نوع زندگی مجللانه وی در زمان حیاتش بوده میباشند که در
  مکانهائی به عقیده باورمندان به او که ظاهرا هنوز وجود دارند
  یافت شده اند.
  من این تصاویر رااز سایت یاهو ایمیج پیدا کردم و متاسفانه
  نتوانستم که از ان طریق به پایه خبری انها نیز پی ببرم!.
  ممنون اگر کسی که میداند، ما را هم در جریان بگذارد!.
  اطلاعیــــه و دعوتنامــــــه


  به دلیل انتشار تمبر ویژه و افتخار امیز روز
  صدور بیانیه جهانی شاه شاهان ایران زمین
  * کورش کبیر هخامنشی *
  از جانب وزارت پست اسرائیل
  مجلس جشنی در ساعت ۶ و پانزده دقیقه
  بعد از ظهر روز یکشنبه بیست و یکم
  مـــــاه جون ۲۰۱۵
  از جانب باشگاه
  دوستداران ایران و کورش کبیر در

  کشور یهود / اسرائیل
  به نشانی
  * دانشگاه رمت اویو *
  بخش مطالعات ایران شناسی
  ساختمان گیلمن
  سالن شماره۱۳۳
  برگزار خواهد گردید.

  :سخنرانان میهمان

  پروفسوز داوید منشری
  پروفسور داوید یروشلمی
  دکتر مناخم مرخاوی
  و پروفسور مئیر لیطواک
  خواهند بود

  ...........  **************  به روز شده
  در  ***************

  کارتون

  توکا نیستانی  طنـــــــز  ابراهیم نبوی

  براساس اطلاعاتی که از طرف دولت سوئیس منتشر شده، یک کشوری
  که اسمش احتمالا اسرائیل است، ولی شاید هم نباشد، از محل
  مذاکرات اتمی با ایران جاسوسی کرده استالبته هنوز معلوم نیست
  این جاسوسان واقعا در این جاسوسی چه چیزی را به دست آورده
  اندما از طریق منابع خودمان متوجه شدیم که اطلاعاتی که لو رفته
  چه چیزهایی است، افسر سرویس اطلاعاتی همان کشوری که
  معلوم نیست کدام کشور است، کلیه اطلاعات به دست آمده از
  ای میل های جواد ظریف و اعضای دیگر گروه را تحلیل کرده
  و نتیجه جاسوسی خودش را به این شرح داده است:


  وزنامه شرق از برگزاری جلسه محرمانه دولت و مجلس برای
  ردیابی سرنوشت نامعلوم ۳۵ میلیارد دلار پول نفت و «ردپای ۳۵
  میلیارد دلار بلوکهشده در امارات» خبر داده است.
  روزنامه همشهری با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای
  «تکنرخی کردن ارز»، از قول ولیالله سیف، رئیسکل بانک
  مرکزی، از تکنرخی شدن ارز در آینده نزدیک خبر داده است.


  محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی
  از وضعیت اعتیاد در دانشگاهها و گسترش آن ابراز نگرانی کرد.
  به گزارش خبرگزاری ایرنا، عارف که عضو شورای انقلاب فرهنگی
  هم هست به یکی از جلسات این شورا اشاره کرده و گفته: "در
  جلسه اخیر شورای انقلاب فرهنگی گزارشی از وضعیت اعتیاد ارائه
  شد که آمار دانشگاهها بسیار نگران کننده بود." او تاکید کرده: "شاید
  اگر رسانههای ما وظیفه ملی خود را بهتر و با رویکردی فرهنگی
  انجام می دادند، بحران هایی مانند اعتیاد و طلاق در این


  کارتون


  علی دیواندری


  ********

  تفریحات و دانستنیها
  Contact, تماس، צרו קשר


  How DO you

  save a life?
  By supporting stem cell research to unlock the secrets
  of ALS, MS and Parkinson's disease. By enabling
  revolutionary, personalized treatments that are winning
  the fight against melanoma. By sustaining development
  of a new drug to treat ADHD. By exploring the mysteries
  in every field of medicine.


  It's all happening at Hadassah Medical
  Organization in Israel.  Hadassah, The Women's Zionist Organization of America, Inc.40 Wall Street, New York, NY 10005
  www.hadassah.org

  ******************


  به انتخاب مژگان هارونی

  No comments: