Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Saturday, May 17, 2008

  در حاشیه شصتمین سالگرد تولد مجدد اسرائیل ، چرا باید رهبران ایران عهده دار نقش شیطان و فراعنه زمان باشند که مردمانشان از جانب خداوند تنبیه گردند ؟!.


  »» و به این ترتیب کشور خدا بعد از هزاره ها دوباره دروازه هایش را بر روی فرزندان گم شده و خسته اش که راه خانه را باز یافته بودند گشود! ۱۴ ماه می ۱۹۴۸ «« .

  هجدهم ماه می دو هزار و هشت
  داویـــــــــد فــــــــاخری
  تنـــــــــــــه نـــــــــــــــزن

  پیش گفتــــــــار ،  بچه های بیچاره و بینوای ایران که بزور سرنیزه چماقداران رژیم جمهوری اسلامی به خیابانها کشیده شده اند تا شعار مرگ بر اسرائيل و امریکا سر دهند !.تف بر تو ای نا انسان نا نجیب که بجای جمع کردن کودکان کار خیابانی و فرستادن انان به مدارس برای تحصیل علم و دانش ، انان را از مدارس خارج میکنی و به خیابانها میاوری تا فریاد مرگ بر این و ان سر دهند !. تف بر تو ای پدر و مادر بیغیرت که بجای امدن به خیابانها و بر هم ریختن بساط ننگین و الوده زمام داران سفاک کشورت که با نوشیدن خون نوباوگان تو خود را سیراب میکنند ، به خیابانها و مساجد و مراسم نمایشی برگزاری نمازهای جمعه میشتابی و شعار مرگ بر این و ان را سر میدهی !. حقا که خون تو بر دستان کوچک و اسیر فرزندان تو حلال است !.  ایراد بیانیه استقلال اسرائیل توسط داوید بن گوریون نخست وزیر ، در ۱۴ ماه می ۱۹۴۸ میلادی ( قسمت اول ) .


  انچه که بیش تر از هرچیز مراتب تعجب مرا بر میانگیزاند ، نقش بسیار احمقانه و بی فکرانه ایست که رژیم جمهوری اسلامی ایران در روند سیاسی خاورمیانه که درحقیقت مسلله فلسطینیها و اسرائیل است در پیش گرفته و ان احراز روش خصمانه نسبت به کشوریست که در عرض ۶۰ سال گذشته ، میلیونها عرب و مسلمان و حامیان سیاسی و نظامی انان از ابر قدرتهائی مانند روسیه شوروی سابق و چین و اقمار وابسته به انان گرفته تا کشوری کوچک در خلیج فارس مانند عمان که از در نبرد با وی برخاسته اند رو سیاه و شکست خورده و پشیمان دمشان را لای پایشان گذارده و فرار را بر قرار ترجیح داده اند و اکنون نیز به نتیجه ئی رسیده اند که در صلح با ان کشور مزایائی نهفته است که در دشمنی با ان نیست ، لذا سعی در ایجاد روابط حسنه و گسترش فرهنگی و سیاسی و اقتصادی با ان میکنند !!. حال چرا باید این بزرگترین قدرت شیطانی در اغازین عصر حاضر ایران باشد که خداوند میخواهد از طریق ان و به قیمت جان و مال و ناموس مردمان بیگناهش که تنها تقصیر انان این بوده که برای احراز به یک زندگی بهتر انقلاب کرده اند ، دوباره قدرت و وجود ذیجود خود را با شکست رهبران فرعون صفت ان به نمایش جهانیان بگذارد ، باید از خود خدا پرسید که ایا مگر از رهبران انان احمق تر و نادان تر در میان افریده گانش نیافته که قرعه را به نام انان انداخته است ؟؟!!.
  از پس برگزاری جشنهای تولد دوباره ملت یهود ، بعد از سرگردانیهائي که از مسیرهای خون اشام ، ضد یهودانی همچون شاه عباسها و هیتلرها و حاج امین الحسینیها گذرانده اند ! ، تنها رژیم جمهوری اسلامی بود که علم پیکار رئیس دولت منفورش ، محمود احمدی نژاد را ، علیه یهودیان جهان و قبله ابدی انان بدرگاه خداوند تورات و موسی پیامبر یگانه اش بر افراشت و با بدور خود جمع نمودن یک مشت گدای باج بگیر و رسوای جهانی و براه انداختن های و هوی سگ وقانه ، به اینصورت در پی جلب نظر پیروان عصامه بن لادن و ایمن الظواهری بر امد تا در رسوائی و بدنامی گوی سبقت را از انان نیز برباید !!.
  اخ بر ایرانی سرفراز و صلح طلب و ارام و دانش پژوه و متمدن که روزی نه چندان دور میشناختیم که نامش حرمت میافرید ! و ایرانی را که اکنون توسط این رژیم جهل و خون به عالمیان شناخته شده و نامش نفرت میافریند !.
  در پی مقاله ئي که در سایت ارجمند و مورد احترام انتخاب http://www.tiknews.net/print/?ID=60792 بنام طالع نحس در ۱۴ می ۱۹۴۸ که در مورد علل برپائی کشور اسرائیل درج شده بود و در ان نویسنده از ابراز هیچگونه تحریف و بی حرمتی نسبت به یهودیان از اغاز افرینش تا کنون کوتاهی نکرده بود ! در صدد بر امدم تا با اوردن این پیش گفتار و در ادامه ان با اوردن اصل مقاله که در ان هر جا که لازم بوده با اوردن توضیحات لازم در ( پرانتز ) نویسنده مقاله را از بیراهه به راه اورده باشم و هم نگذارده باشم که ایشان با نشخوار هر لاطاعلاتی که به خوردش داده اند ، بخواهد انانرا به خورد خوانندگان روشنفکر سایت انتخاب نیز بدهد و همچنین برای ثبت در تاریخ سرنوشت ساز سیاهی که رهبران جاهل مملکت برای ان و مردم بیگناهش رقم میزنند نیز در جائی نوشته شود !.


  احمدی نژاد و شعار مرگ بر اسرائیل

  وقتیکه این منطقه از خاور میانه تحت اشغال دولتهای قدرتمند عثمانی و بریتانیای کبیر بود ، نه فلسطینیان و نه کشورهای مسلمان و عرب در منطقه و یا خارج از ان که فلسطینیها مدام تحت سلطه و قیمومیتشان بودند ( مصر و بعدها اردن و لبنان و سوریه ) بتنهائی و یا با کمک همدیگر استینی بالا زدند و برای بیرون راندن ان اشغالگران از خاکشان ( اگر خود را عرب و مسلمان و حامی ضعفا میپنداشتند ) کاری انجام دادند !. حتی از اوائل قرن هیجدهم میلادی که یهودیان سایر کشورها ارام ارام به ان سرزمین امدند تا در کنار برادران و خواهران خود که با پایمردی در ۲۵۰۰ سال گذشته و در مقابل همه مصائب حاصل از اشغال انجا توسط بویژه اعراب ایستادگی کردند و ان سرزمین را تنها نگذاشتند بپیوندند و اجبارأ هم اول با عثمانیها و بعد از ان با بریتانیائیها که ان سرزمین را تحت قیمومیت خود نگاه داشته بودند ، به مجادله پرداختند و این کار را تا پاکسازی کامل ان سرزمین از وجود ناپاک انان ادامه دادند هم ، نه تنها هیچ عرب و مسلمان و فلسطینی برای رسیدن به ایده ي داشتن سرزمینی فلسطینی ! که اکنون ۶۰ سال است به یمن جنگ سرد روس و امریکا و اختلافات دول عربی با هم و با اسرائيل و در ادامه بیجهت ان که اکنون نیز رژیم محترم جمهوری اسلامی ایران پیگیر ان شده !! که با اسرائيلیها همراه نشدند تا کار را زودتر یکسره سازند ، بلکه با تبانی و همکاری حاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیم ، با هیتلر ملعون در پی ازار و ترور و کشتار یهودیان نیز برامدند که یکی از ان عملیات وحشیانه کشتار پرستاران و پزشکان اسرائیلی در مسیر تل اویو - اورشلیم توسط گروه فدائیون اسلام که تحت فرمان حاج امین الحسینی فعالیت میکردند بود ، که رویداد اندوهگین قتل عام دهکده » دیر یاسین « را بدست سربازان گروه زیر زمینی » اتسل به رهبری مناخیم بگین « را به همراه اورد !. و اگر بخاطر ترفند کهنه و زشت عربها و فلسطینیها که بطور سنتی در پشت و زیر دامن زنها و بچه ها خود را پنهان میکنند ( در جنگ ۸ ساله شاهد ان بوده ایم ، که در این مورد نیز این سربازان اعزامی از عراق بودند که بدون توجه به فرمانهای پیاپی ئي که از ساعت۴/۳۰ تا ۵/۳۰ صبح توسط سربازان اتسل در همان روز کذائی در ترک خانه هایشان به انان داده میشد ، اما با تهدید به ساکنان خانه ها در انجاها مستتر و به محض ورود افراد » اتسل « بر روی انان اتش گشودند که در نتیجه باز گردانی اتش بی امان و بی توجه انان را به سوی خانه ها را به همراه داشت که همه این گفته ها بر مبنای شهادت مختار ان دهکده است که به مأموران سازمان صلیب سرخ بین الملل در ان زمان اینگونه روایت کرده بود ) نبود ، متاسفانه رویداد دهکده دیر یاسن به این قسم رقم نمیخورد و از خونریزی بیهوده طرفین نیز جلوگیری بعمل میامد !.  پیمان شوم حاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیم با ادولف هیتلر ملعون در اجرای طرح کشتار یهودیان که اکنون محمود احمدی نژاد از جانب حکومت جمهوری اسلامی مسؤلیت ان ا به عهده گرفته است !!.


  متاسفانه اکنون نیز رهبران فلسطینی و حامیان خوش خیال انان ( اینبار ایران ) بهمانگونه که در ۱۹۴۸ انان را وادار به ترک خانه و کاشانه هایشان به طمع انکه » وقتی همه یهودیان در نزدیکی دریا ساکن شدند انگاه بر میگردیم و همه انان ر با هم به دریا میریزیم و زمینهای مردابی را که به بهشت تبدیل کرده اند و ساختمانهائی را که ساخته اند و مدارسی را که برپا کرده اند را تصاحب میکنیم ! بیچاره و زبون نگه داشتند « به همانگونه انتظارات ابلهانه مانند : اکنون که انان ( یهودیان ) به اینهمه افتخارات و پیشرفتها دست یافته اند و از قبل انان ، ثروتهای بیشمار کسب کرده اند و کشور را در سطحی با استانداردهای عالی جهانی اداره میکنند ، اصلأ نباید با انان صلح نمود و انقدر بایستی از خود کشته و زخمی و اواره و دربدر و گرسنه و بیسواد و بیمار و ............... بدهیم ، تا سرانجام حتی اگر هزار سال دیگر باشد ، انان عاجز شوند و عطای سرزمین موعود پدری و ابا و اجدادیشان را به لقای ان ببخشند و برگردند به همان جاهائی که قرنها در »» محله ها و گتوها «« نگهداری میشدند و هر کس هم هرچه را که میخواست بر سر انان میاورد و انهاهم جیکشان در نمیامد ، مردم رنجکشیده فلسطین را بین زمین و اسمان نگه داشته اند و البته رژیمهائی مانند جمهوری اسلامی نیز خوب نقش اتش بیار معرکه را برای انان بازی میکند ! و شاید هم منتظرند تا دوباره قهرمان بی شاخ و دم انان »» گولیات - جولیات ، قهرمان شکست خورده از داوید - داوود پادشاه سر از خاک بیرون اورد و با دریافت شکست مفتضحانه دیگری از یهودیان ، دوباره برای هزاره ها از شرم سر در نقاب خاک کشد و ناپدید گردد ؟!. و شاید هم این رژیم جمهوری اسلامیست که دارد نقش »» گولیات - جولیات «« را برای انان ایفا میکند ؟!.
  ۶۰ سال پیش اگر اعراب و مسلمانان و در راس انان » فلسطینیهای خود بینوا ساز « به قطعنامه سازمان ملل متحد در تقسیم این قسمت از جهان به دو کشور یهودی و عربی احترام گذارده و درست در فردای روز اعلام استقلال اسرائيل ناگهان با همکاری ۵ کشور عربی و سپاهیان و اسلحه بیشمار به این کشور کوچک تازه تاسیس حمله ور نشده و در پی نابودی ان بر نیامده بودند ، و به امید همان خیالبافیهای ابلهانه که در بالا ذکرشان رفت هم ننشسته بودند ( که هنوز هم دارند انرا ادامه میدهند ! ) ، چه بسا که اگر انان اکنون دارای شکل و شمایل و احترام و عزتی مانند اسرائیلیها در جهان نبودند ، مسلمأ در جائي کمتر از انان نیز قرار نداشتند !!.  ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷    ساعت : ۲۰ , ۰۲ 
خبرگزاري انتخاب :

  طالع نحس در ۱۴ ماه می ۱۹۴۸ ( برای یهود ستیزان - داوید ).  حاكمان رژيم صهيونيستي بيست و پنجم ماه مي، به باور خود ( و به باور اکثریت اعضائ سازان ملل که موجودیت ان را تائید کردند -داوید ) شصتمين سالروز تشكيل اسرائيل را جشن مي گيرند.

  سران بسياري از قدرتهاي جهاني و كشورهاي باني اين فاجعه تاريخي امروز در تل آويو ( در اورشلیم - داوید ) ميهمان سران رژيم صهيونيستي هستند تا در جشن تولد شصت سالگي فرزند ناخلف و نامشروع ( نامشروع کسانی هستند که در طول تاریخ بارها و بارها مورد تجاوزات جنسی و اخلاقی و فرهنگی و دینی و مذهبی سایر ملل قرار گرفته اند و هیچ ازمایش دی ان ای نمیتواند ماهیت واقعی انان را روشن کند که دارای چه ریشه و تباری هستند ! - داوید ) تفكرات سلطه گرانه خود همراهي و شادماني شان را هديه كنند، اما گويي اين واقعيت تلخ كه پس از جنگ جهاني دوم با توافق پيشينيان آنها، ملتي با سابقه تاريخي چند هزار ساله بي سرزمين و آواره شده و برخي ديگر، بدون هويت تاريخي ملت يهود ناميده مي شوند ( معلوم است که متون امده در قران نیز که در مورد خداوند و حضرت موسی و تورات و حضرات داوود و سلیمان و اشور و بابل و ایران و غیره در ان سخنها رفته را هم قبول ندارید ! ) از فهرست دغدغه هاي آنان محو شده است.  ایراد بیانیه استقلال اسرائیل توسط داوید بن گوریون نخست وزیر ، در ۱۴ ماه می ۱۹۴۸ میلادی ( قسمت دوم) .


  اين در حالي است كه هيچ سند يا مكتوب تاريخي وجود ندارد كه ثابت كند يهوديان اروپاي غربي و شرقي در تاريخ قبل از تأسيس اسرائيل يك ملت واحد بوده اند. حتي به لحاظ فرهنگي نيز هيچ شباهتي بين مردماني كه به فلسطين آمدند وجود نداشت، مگر انزوا در جامعه اي كه در آن مي زيستند. ( بعد از پراکندگی هر دسته به جائی عزیمت کردند و در جائی خلاف با دیگری سکنی گزیدند ، در نتیجه ، انکه در شرق میزیست خوی و رفتار شرقیان را اموخت و انکه در غرب سکونت گزیده بود بنا به سبک غربیها عمل میکرد ، اما همه انان در چند چیز خدائي وجه مشترک داشتند و هنوز هم دارند و تا ابد الاباد نیز خواهند داشت که عبارتند از : ایمان به خدای یکتاست و تورات مقدس که خداوند رو در رو با پیامبر برگزیده اش به مشورت نشست و ان را تقدیم این قوم نمود که انان نیز ان دستورات انسانی را به همه جهانیان تقدیم دارند ، بهمانگونه که اکنون اگر اجتمائی بخواهد به بقای سیاسی ، اقتصادی و بهداشتی و اخلاقی خود ادامه دهد هرگز قادر نخواهد بود حتی یکی از فرامین ان کتاب را نادیده انگارد ! - داوید ).

  مراسم رأی گیری در سازمان ملل متحد در مورد تشکیل کشوری یهودی در ارض موعود همانطور که به مشیت الهی در کتابهای اسمانی امده ، ۱۴ ماه می ۱۹۴۸ میلادی .


  با آنكه از تشكيل اسرائيل بيش از شش دهه نمي گذرد، اما زمينه ها و ريشه هاي جريان فكري و سياسي كه اين رخداد را محقق كرد به قرن نوزدهم ميلادي باز مي گردد. ( این موضوع به بیش از ۲۵۰۰ باز میگردد ! - داوید ).

  اولين جرقه فكري صهيونيسم براي تشكيل سرزمين از تفكرات شخصي به نام «جوزف سالوادور» نشأت گرفت كه در سال 1866 ايده تشكيل دولت يهود در سرزمين كنعان را مطرح كرد.

  پس از او «تئودور هرتسل» بنيانگذار كنگره بال سوئيس با اين ايده كه يهوديان بايد بخشي از يك ديوار دفاعي براي تمدن قديمي اروپا در مقابل بربريت آسيا را تشكيل دهند و در ارتباط نزديك با اروپا باشند، در سال 1895 كتابي به نام دولت يهود به رشته تحرير در آورد و در آن از يهود خواست كه دولتي در فلسطين يا آرژانتين تأسيس كنند. اين كتاب سر و صداي زيادي در جهان آن روز به پا كرد.

  هرتسل به تركيه رفت و از سلطان عبدالحميد خواست در مقابل دريافت مبالغ زيادي، به يهوديان اجازه بدهد تا وارد فلسطين شوند. سلطان عبدالحميد، اين پيشنهاد را نپذيرفت، بنابراين هرتسل به بريتانيا متوسل شد و سرانجام لندن را راضي كرد كه صحراي سينا را به آنها بدهد.

  چند مهندس يهودي با همكاري مهندسين انگليسي براي كاوش به صحراي سينا رهسپار مصر شدند، اما چون شن زار صحراي سينا بي ارزش و غيرقابل سكونت بود از آن صرف نظر كرده و براي استعمار فلسطين، نقشه هاي جديدي ريختند. 
هرتسل موفق شد در سال 1897 اولين كنگره صهيونيستها را با بيش از 200 عضو تشكيل دهد. اين كنگره، سازمان جهاني صهيونيستي را به وجود آورد و يهوديان را براي تشكيل يك دولت يهودي  در كشور فلسطين فراخواند.

  هرتسل پيروزمندانه ادعا كرد: «اگر آنچه در كنگره بال روي داد جمع بندي شود، بايد بگويم من دولت يهود را تأسيس كردم، اين بيان امروز خنده همگان را برخواهد انگيخت، اما شايد در بيست و پنج و بي ترديد در پنجاه سال آينده اين كشور تشكيل خواهد شد و همه جهان آن را خواهند ديد». ( که دقیقأ بعد از ۵۰ سال به واقعیت پیوست !! - داوید ) .

  در سال 1896 هرتسل در نامه خود به «گراند دوك بادن» به او اطمينان داد كه «وقتي يهوديان به سرزمين اجدادي خود برگشتند همانند نمايندگان تمدن غرب عمل خواهند كرد كه پاكي و نظم و عادات استقرار يافته غرب را به اين گوشه شرق طاعون شده و شيطان زده خواهند برد».

  با شروع جنگ جهاني اول (1914م) نگراني عجيبي، جهان و به خصوص يهوديان را فرا گرفت.

  اين جنگ كه براي بريتانيا بسيار خطرناك مي نمود، نويدي خوش براي سازمان صهيونيست بود، زيرا بريتانيا مي كوشيد آمريكا را داخل جنگ كند و از اين راه جبهه خود را تقويت نمايد، اما سياست آمريكا به دست يهود بود، پس لندن احتياج شديدي به همراهي يهوديان داشت. ( در سال ۱۹۱۴ یهودیان کمترین نفوذ را در اجرای سیاستگزاریهای خارجی ایالت متحده ایفا میکردند ! - داوید ) .

  سازمان صهيونيسم كه براي چنين روزي دقيقه شماري مي كرد، فرصت را غنيمت شمرده و متعهد شد در مقابل آن كه بريتانيا دولتي براي يهود در فلسطين تشكيل دهد (در حالي كه موج مهاجرت يهوديان به اين سرزمين روز به روز گسترده تر مي شد)، آمريكا را با هر ترفندي وارد جنگ كند. ( موج مهاجرت به سرزمین مقدس = ارض موعود = سرزمین کنعان = سرزمین یهودا = سرزمین اسرائیل همواره به انجا ادامه داشته و اتفاقی نبوده که در ضمن این سالها اتفاق افتاده باشد !. اینجانب خود در اسرائیل با چهار خانواده یهودی که اجداد انان با پای پیاده از شیراز به ان کشور مهاجرت کرده بوده اند و اکنون نیز همگی انان دارای اجرای وظایف کلیدی در ان کشور هستند را ملاقات کردم !. بنا به تعریف انان که هنوز هم بعد از گذشت جندین نسل اقامت در اسرائيل بزبان یهودیان محله که نوعی فارسی من در اوردیست که با کمک از گویشهای ترکی قشقائی و لری و بختیاری و عبری ساخته شده و مورد استفاده قرار میگرفته به من توضیح دادند ! ین مسافرتها ماهها و شاید سالها طول میکشیده تا به انجام برسند !- داوید ) .

  «جيمس مالكوم» در خاطرات خود مي نويسد: «در موضوع وارد شدن آمريكا در جنگ اول، من نقش مهمي را دارا بودم و با سفرهاي متعدد به آمريكا، فرانسه و بقيه شهرهاي اروپايي و نشر مقالات مفصلي در مجله تايمز لندن و روزنامه هاي آمريكا توانستم نظر رهبران اين كشورها را به يهود جلب كنم».

  مالكوم در خاطرات خود نوشته است: «آقاي «حاييم وايزمن» رهبر صهيونيستها به آقايان روتشيلدبر، لويد جورج، وينستون چرچيل و بالفور فشار آورد كه بي درنگ تصويب نامه اي براي حكومت يهود در فلسطين، صادر كنند. بريتانيا هم كه پيشتر چنين وعده اي به آنها داده بود، وزارت جنگ را موظف كرد كه صورت اين عهدنامه را طوري بنويسد كه يهود را راضي كرده و عواطف و احساسات عرب را تحريك نكند» و بدين گونه بود كه اعلاميه بالفور شكل گرفت.

  اين عهدنامه در روز 2 نوامبر 1917، يعني درست يكسال پيش از سقوط خلافت اسلامي عثماني و اشغال فلسطين از سوي انگليس به امضا رسيد، اما مسلمانان پس از اشغال در سال 1918م از آن با خبر شدند.

  سازمان يهود كه منتظر چنين فرصتي بود، تصويب نامه اي را به امضاي سران كنفرانس «متفقين» كه در «سان ريمو» به تاريخ 25 نوامبر1920م، منعقد شده بود رساند كه در آن آمده بود: «بايد فلسطين را در يك موقعيت اداري و سياسي قرار داد كه يهود براي تأسيس ميهن ناسيوناليسم خود تمام آزادي را داشته باشد و هجرت به فلسطين را تقويت كند كه براي اين موضوع توصيه مي شود كابينه اي براي رسيدگي به امور يهود مهاجر تأسيس شود». ( تمام کلمات یهود که نویسنده بجای یهودیان انرا در این مقاله بکار برده مورد توجه قرار دهید ! - داوید ) .

  در اين سالها با اوج گيري تنشها ميان اعراب و يهوديان و درگيريهاي آنان، از سوي شوراي عالي كنفرانس صلح سان ريمو، قيموميت فلسطين به عنوان عضوي از جامعه ملل به بريتانيا واگذار شد و اين پيشنهاد را سازمان ملل با نفوذ صهيونيستها، در سال1922 تصويب كرد و اعلاميه بالفور به يك تعهد بين المللي به نام سند قيموميت انگلستان بر فلسطين با موافقت سازمان ملل تبديل شد.

  بريتانيا «هربرت صموئيل» يهودي را به عنوان نماينده خود به فلسطين اعزام داشت. ( هربرت ساموئل ! - داوید ) .

  صموئيل كه مدت پنجاه سال در فلسطين بود تعداد ششصد هزار يهودي مهاجر را در اين منطقه سكونت داد و پستهاي مهم را به آنها واگذار كرد.

  وي زمينهاي بسياري را با سرنيزه از عربها خريداري كرد و به صهيونيستها داد ( معمولأ با زور سر نیزه اموالی را غضب میکنند و نه با پرداخت پول انرا میخرند ! - داوید ) و امتياز تجارت خارجي را به انحصار صهيونيستها در آورد.به دستور او، حمل سلاح نيز براي عربها ممنوع شد، در صورتي كه تسهيلات فراواني براي خريداري اسلحه به يهوديان اعطا مي شد. ( اصلأ صحت ندارد چون ایشان بعنوان نماینده دولت فخیمه با دست خود کمک به بیرون راندن دولت مطبوعش از انجا نمیکرد - داوید ) .

  مهاجرت يهوديان در موج چهارم (1929-1924) پس از جنگ اول جهاني ادامه يافت، تا به شورش اعراب در 1929 در فلسطين انجاميد.

  گسترش نازيسم در 1933 آغازگر موج پنجم مهاجرت بود كه در نتيجه آن نسبت يهوديان صهيونيست از 11 درصد در 1922 به 30 درصد جمعيت در 1940 افزايش يافت در حالي كه پيش از اين 28 درصد از زمينهاي سرزمين فلسطين توسط آنها و يا سازمانهاي صهيونيست خريداري شده بود.
  اظهارات منخم بگین فرمانده گروه زیر زمینی » اتسل « در مورد هشدار به بریتانیائیها در عدم اجرای اعدام و یا زندانی کردن و یا شلاق زدن اسرائیلیها توسط افسران و سربازانشان !.
  در گروه اتسل رسم بر ان بود که اگر فردی یهودی مورد هرگونه رفتار بد از جانب انگلیسیها قرار میگرفت ، بطور مثال اگر تحت ضربات شلاق قرار داده میشد ، در اولین فرصت ممکن به همان تعداد یهودیان کتک خورده افسر انگلیسی دستگیر میشد و با انان بهمانگونه رفتار میگردید ! .
  در شرائطی ان افسران از پارتیزانهای یهودی در خواست میکردند تا به انان مجوزی داده شود که در انان قید شده که انان شلاق خورده اند تا دوباره مورد دستگیری گروهی دیگر قرار نگرفته و باز هم تنبیه نشوند !!.  پس از جنگ جهاني دوم تبليغات زياد درباره هولوكاست، در استقرار دولت اسرائيل نقش بسزايي داشت و شرايط دوران جنگ و پس از آن، دستمايه حركت نهايي جريان صهيونيسم براي اعلام موجوديت دولت اسرائيل را فراهم كرد كه با اقدام نظامي گروههاي مسلح صهيونيست و نسل كشي و كوچاندن اقوام فلسطيني كليد خورد، در حالي كه جمعيت يهوديان مهاجر به فلسطين در آن زمان با حمايت انگلستان و شخص چرچيل به بيش از ۶۰۰ هزار نفر رسيده بود.

  رفته رفته روز موعود براي رهبران جريان صهيونيسم فرا مي رسيد. دولت انگليس كه قيموميت فلسطين و حفظ منافع صهيونيستها را بر عهده داشت در برابر جريان رو به رشد مقاومتهاي فلسطيني ها و افزايش درگيريها و برخوردهاي مسلحانه به آموزش و تجهيز شبه نظاميان صهيونيست مي پرداخت و آنها را در اشغال مزارع، زمينها و روستاهاي مسلمانان بومي حمايت مي كرد. ( این ادعا بسیار بیربط میباشد زیرا در صلاح دولت انگلستان و یا هر که در جای انان نیز قرار داشت ان بود که به فلسطینیها که همواره بدون هیچگونه مزاحمتی یوغ اسارت و بردگی و اشغال سرزمینشان ؟؟!! را چه توسط انان و چه توسط عثمانیها و چه مصریها بر گردن خود میکشیدند کمک نمایند تا یهودیان که بیوقفه با انان در گیر بودند تا عاقبت نیز بدون دادن هیچ امتیازی به انان از اورشلیم پایتخت چندین هزار ساله و ابدی یهودیان به لندن پایتخت چند صد ساله انگلسیها برشان گرداندند !! - داوید ) .

  سرانجام اين پروژه در 29 نوامبر 1947 با صدور قطعنامه سازمان ملل كه فلسطين را به دو بخش يهودي با سهم 56 و نيم درصد و تحت كنترل اعراب با سهم 43 درصد تقسيم و بيت المقدس را به عنوان ناحيه بين الملل تقسيم مي كرد، محقق شد.از اين تاريخ تا اعلام رسمي موجوديت دولت اسرائيل فقط شش ماه زمان سپري شد.

  به گفته سيدهادي خسروشاهي، ( این اقا عضو کدامیک از سازمانها و نهادهای مستند شناسی معتبر بین المللیست که بتوان بر مبنای گزارشات ایشان که حتمأ هم با ارائه ی مدارک معتبر همراه هستند !! تصمیم گیری کرد ؟!. - داوید ) . در كتاب حركت اسلامي فلسطين از آغاز تا انتفاضه مردمي؛ رژيمهاي عرب همجوار با فلسطين  كه  غلام  حلقه  به  گوش  و فرمانبردار بي چون  و چراي اربابان  انگليسي  بودند هم نقش  مخرب  و گمراه  كننده اي  را به  عهده  گرفتند.آنها از يك  سو پوشش  حفاظتي  لازم  را براي  پيشروي  اختاپوس وار صهيونيستها  در سرتاسر فلسطين  از راه  سلب  اراده مقاومت  فلسطينيها فراهم  ساختند و از سوي  ديگر با اشكال تراشيهاي  بي مورد، كار امدادرساني  به  رزمندگان  فلسطيني  را مختل  كردند.

  اين  رژيمهاي  سرسپرده  و خائن  حتي از مشاركت  داوطلبان  عرب  در عمليات  جنگي  هم جلوگيري  مي كردند (‌اینهم یکی دیگر از دروغهای چندش اور در مورد اعراب و یهودیان است !. خوشبختانه در زمانی اتفاقات اخیر خاور میانه روی داده شده که دنیای تکنولوژی کار خودش را با صداقت و امانت انجام داده و فیلمبرداری و صدا برداری و غیره همه رویدادهای نبردهای اعراب و اسرائیل را که مستقیمأ شامل کشورهای مصر و اردن و سوریه و لبنان و عراق و من غیر مستقیم اما بسیار کار ساز با پشتیبانی تمام کشورهای مسلمان و عرب و افریقائی و اسیائی و ابر قدرتهائی مانند روسیه شوروی سابق و چین و اقمار وابسته به انان و بی رو در بایستی یعنی همه همه همه دنیا که در راس انان فلسطینیان جزئ لاینفک ان بوده اند و شکستهای مفتضحانه ئي که انان از نیروی کوچک اما خدائی اسرائیل بارها نصیبشان گردیده ، ضبط کرده اند !. - داوید ) و بدين ترتيب  راه  غصب  فلسطين  توسط  صهيونيستها  را هموار مي  ساختند.اين موضع گيري  خائنانه  در آنچه  نخستين  جنگ  اعراب  و اسرائيل  (جنگ  1948) خوانده  شد، نيز در صفحات  سياه  تاريخ  ثبت  شده  است .

  سه ماه پس از قطعنامه سازمان ملل، قتل عام فلسطينيها با كشتار دير ياسين توسط گروههاي ترور هاگانا و شوهايمر و با رهبري مناخيم بگين و اسحاق شامير به اوج خود رسيد و مهار رخدادها از دست انگلستان هم خارج شد. ( اول انکه گروه هگانا برهبری داوید بن گوریون و همچنین گروه لخـی برهبری اسحق شمیر هیچگونه دخالتی در این امر نداشتند ! و این رویداد تنها بدست افراد گروه اتسل برهبری مناخم بگین و به شرحی که در پیش گفتار بالا از زبان مختار دهکده دیر یاسین برای مسئولان صلیب سرخ جهانی در ان زمان باز گو گردیده انجام یافته است !. به پیشگفتار مراجعه شود - داوید ) .

  لندن براي هموار ساختن اعلام موجوديت اسرائيل در چهاردهم ماه مي 1948 قيموميت خود را بر سرزمين فلسطين پايان يافته خواند ( پایان داده شد ! زمانیکه با همکاری گروهای اتسل - بگین و لخــی - شمیر در ساعت ۵/۳۰ بعد از ظهر که از قبل ، روز و ساعت دقیفق بروز انفجار در هتل کینگ دیوید - اورشلیم در حالیکه افسران انگلیسی در انجا مشغول صرف چای بعد از ظهر بودند ، به همه جرايد انگلیسی و عبری ان زمان داده شده بود تا با تخلیه انجا به کسی اسیب نرسد ولی با کله شقی ژنرال الن بی انجا تخلیه نشد و بریتانیای کبیر با دادن تلفات سهمگینی مجبور به ترک انجا گردید ! . اما کار این پیر مکار به انتها نرسید و در عوض به اردن امده و فرماندهی لژیون عرب و اموزش و رهبری انان را در جنگ با اسرائیل به عهده گرفت !! - داوید ) . و دولت غاصب اسرائيل در ساعت چهار بعدازظهر همان روز در تل آويو اعلام موجوديت كرد و 6 ساعت بعد دولت آمريكا نخستين كشوري بود كه آن را به رسميت شناخت. ( روسیه پیش از انان اسرائیل را برسمیت شناخته بود ! - داوید ) . 
 
  انشائ الله که تفهیم ضد یهودان غیر ایرانی که چون ساکن ایرانند ، پس خود را ایرانی میدانند ، شده باشد !!.

  1 comment:

  mojtabahojatoleslami@hotmail.com said...

  سلام
  بیشتر از سی‌ سال پیش خونهای ملت ما درخت استقلال ، ازادی ، جمهوری اسلامی را میوه دا ر کرد ولی‌ متاسفانه رهبران ما غصهٔ پول چینی‌ ها و معاملات با اینها را میخورند و یا اینکه غصهٔ. این فلسطینیها و یا بدتر از همه حزب الهی ها را میخورند . هرکس ریش داره با یک اسلحه ادعای اسلامی بودن میکنه . من هزار با ر برای جمهوری اسلامی حقیقی‌ جان میدهم ولی‌ حاضر نیستم یک قطره خون برای این اسلام خراب کنها بدهم . امیدوارم این رهبران ما در روز سال گرد انقلاب فریاد االله و اکبر های مردم را دلیل بر اغتشاشگری تعبیر نکنند همین الله و اکبر های مردم بود که رهبران ما را بر کار گزا شت . بنده سی‌ سال پیش در مدرسهٔ طلاب قم درس خواندم و دو سال و نیم زندان شاه بودم . الله و اکبر