Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Monday, May 5, 2008

  امارها : ۴/۳ اسرائیلیها معتقدند که کشور انان در عرض پنج سال اینده وارد جنگ جدیدی خواهد شد !. ایران بزرگترین خطر و فلسطین کمترین تهدید برای اسرائیل !.

  برگرفته از


  جنگ میشه ! جنگ نمیشه ! . امارها چه میگویند.  تهیه ، ترجمه و تنظیم
  پنجم ماه مــی ۲۰۰۸
  داویــــــــــد

  بطور یکسان از نظر یهودیان و اعراب ساکن اسرائيل ،
  بزرگترین تهدید برای ان کشور رئیس جمهور ایران است .

  در حاشیه برگزاری جشنهای شصتمین سال موجودیت دوباره کشور اسرائیل ، سازمانهای اطلاع رسانی نیز با انجام مصاحبه ها و گرفتن امارهای مختلف و بر رسی زندگینامه های شخصیتها و غیره سعی در پیدائی نقاط ضعف و یا دلگرم کننده ۱۰ سال گذشته ان کشور نموده اند !.  از انجمله گزارش زیر است از اماری که روزنامه یدیعوت اخرونوت از طریق پرسشهای تلفنی و در باره موضوعات مختلف مملکتی به دست اورده و انان را در اختیار عموم قرار داده است .
  داویـــــــــــد .
  تنها ۱۹٪ موافق با استرداد تپه های گولان - جولان به سوریه هستند .


  نمودار جنگ و صلح : سه چهارم اسرائیلیها معتقدند که کشور انان در عرض پنج سال اینده وارد جنگی جدید خواهد شد !.
  تهدید ایرانی در مقام اول و ترور فلسطینی در اخرین درجه قرار دارند .
  و امارهای دیگر : پنج در صد از شهروندان یهودی اسرائیل معتقد به بروز شورشی خشن از جانب ساکنان عرب کشور هستند .
  اکثریت قابل توجهی از پرسش شوندگان معتقد به برپائی کشوری فلسطینی هستند ( ۷۵٪ ) اما تجزیه اورشلیم با بازگرداندن قسمتهای عرب نشین ان به فلسطینیها طرفداران چندانی ندارد ( ۵۵٪ )
  و ایده اداره مشترک مکانهای مقدس ( مسجد عمر و دیوار ندبه و متعلقات ان ) توسط اسرائیل و اعراب دارای محالفان عمده میباشد
  و ۸۳٪ نیز با رد کردن شهر قدیمی اورشلیم به دست فلسطینیان مخالف میباشند .
  و عقب نشینی از تپه های گولان - جولان و بازگرداندن ان به سوریه با مخالفتهای شدیدی مواجه بوده است ( موافقان ۱۹٪ ).
  بعقیده اسرائیلیها در دهه گذشته موقعیت امنیتی کشورشان رو به سقوط بوده اما انان هنوز نسبت به اوضاع خوشبین هستند !.


  ایده اداره اماکن مذهبی یهودی و اسلامی بطور
  مشترک ، مورد طرفداری طرفین قرار نگرفته است .


  در اغاز دهه تازه موجودیت اسرائیل به باور ۷۵ ٪ از شهروندان انجا که اکثریت انان را ( در مورد این سؤال ) خانمها و طبقات تحصیلکرده تشکیل میدهند ، ان کشور در طول ۵ سال اینده خود را در گیر نبردی جدید با یک و یا چند کشور عربی خواهد یافت ( نظر اعراب اسرائیل ۶۱٪ ) !. ۶۶ ٪ یهودیان و ( ۶۲٪ اعراب اسرائیل ) برقراری صلح با سوریه و ۷۰٪ انان و ( ۵۲٪ اعراب اسرائیل ) در دستیابی به توافق با فلسطینیها را در اتیه ئي نزدیک نمیبینند .
  به باور تقریبأ یکسان ( ۳۸٪ ) شهروندان یهودی و عرب اسرائیل ، تهدید اتمی ایران بزرگترین خطریست که ان کشور را نشانه رفته است
  و بعد از ان احتمال عدم امادگی ارتش دفاعی ان کشور در موقع لزوم است که انان را نگران میکند ( ۲۰٪ )
  و در جای بعدی شورش احتمالی و خشن اعراب اسرائیلی است ( ۱۷٪ ) و حیرت اور انکه در این امار گیری که توسط روزنامه یدیعوت اخرونوت و از طریق تلفن انجام گرفته احتمال انکه فلسطینیان بر شدت جدال خود با اسرائیل بیفزایند در رده اخرین قرار گرفته است ( ۱۲٪ ) .

  زمانیکه پرسش شوندگان در موارد موفقیتهای کشور در ۶۰ سال گذشته مورد سؤال قرار گرفتند ، ۷۸٪ براین اعتقادند که پیشرفتهای ارتش چشم گیر بوده ،
  ۶۵٪ پیشرفتهای اقتصادی را ستوده اند
  اما در مورد پائین امدن تفاوتهای طبقاتی ۶۶٪ سر خوردگی خود را از عدم موفقیت در اجرای ان ابراز داشته اند !.

  »» دست اوردهای کشور ( خوب و بد ) از لحاظ مردم اسرائیل ««
  جواب بصورت ( درصد ٪ ) .... بد .... خوب .... نمیدانم
  ........................................................................... امنیت بد ۱۷ خوب ۷۸ نمیدانم ۵ :
  اقتصاد بد ۳۰ خوب ۶۵ نمیدانم ۵ :
  تفاوتهای طبقاتی بد ۶۶ خوب ۲۵ نمیدانم ۹ :
  تساوی حقوق با اعراب بد ۵۰ خوب ۳۸ نمیدانم ۱۲ :
  پیشرفت در امر صلح بد ۵۷ خوب ۳۷ نمیدانم ۶ :
  ...........................................................................  ۱۷٪ .از یهودیان نگران شورش خشن اعراب اسرائیلی در کشور هستند


  در موارد زیر ، نظر اعراب اسرائیل بدینگونه است :
  در مورد پیشرفتهای ارتشی ، اسرائیل علامت خوب را از انان دریافت داشته .
  در مورد پیشرفتهای اقتصادی ، نمره خوبی به ان کشور نداده اند ( شاید بعلت انکه چندان از میوه های ان بهره مند نمیشوند ! ) .
  ۶۲٪ از انان اسرائیل را در مساله صلح شکست خورده میدانند.
  ۶۰٪ انان اسرائیل را در عدم ارائه تساوی حقوق شهروندی به ساکنان عرب ان گناهکار میشمارند.

  No comments: