Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Saturday, September 13, 2008

  سپتامبر ۱۱ هفت ساله شد !. September 11, Seven Years Later .

  تهیه و تنظیم
  داوید/تنه نزن


  محمد عطا / چهره شیطان

  یازدهم سپتامبر ۷ ساله شد!.


  انگار همین دیروز بود که دائيم از اسرائيل با تلفن مرا که با کمک قرصهای کشنده درد و خواب اور در خواب خوش بعد از انجام دیالیز پر درد کلیه هایم از شب قبل بودم را سر صبح از خواب پراند و با ان صدا و لهجه شیرین اصفهانیش که مملو از نگرانی بنظر میامد از من پرسید
  « داوید ، اونجا چه خبر شده ؟!» .  اما نه ، دیروز نبود این ۷ سال پیش بود که من حیران از این تلفن ناگهانی و سؤال شک بر انگیز اول صبحی او که مرا نگران کرده بود و کمی هم دلخور در جوابش گفتم
  « هیچی دائی جون اینجا هیچ خبری نشده ، مگه چطور؟! » ، اری این ۷ سال پیش بود که در مقابل جوابی که از من گرفت با تعجب سؤال کرد « مگر تو تلویزیون تماشا نمیکنی ؟ اینجا تو اسرائيل از دیدن و شنیدن انچه که اکنون در امریکا میگذره دنیا تمومه ». از او خواستم گوشی را نگهدارد تا تلویزیون را روشن کنم ، انقدر حوصله پیدا کردن « کنترل از راه دور » را نداشتم که ، خودم را بسرعت به تلویزیون رساندم و انرا روشن کردم که ناگهان با دیدن صحنه های غریب و وحشت اوری که در ان ساختمانهای بلند در حال سوختن بودند و دود همه جا را فرا گرفته بود و مردمان وحشت زده و مبهوت و با لباسهای پاره و صورتهای کثیف در میان خیل افراد پلیس و اتش نشانان و امبولانسها سعی میکردند که از ان محیط بجائی دیگر بگریزند ، چشمانم سیاهی رفتند ،  به خودم امدم و دوباره گوشی تلفن را برداشته و به گوشم چسباندم و در حالیکه احساس میکردم صدایم دارد میلرزد از او پرسیدم دائی جون اینجا کجاست ؟ ، راستی چه خبر شده ؟! که او در جوابم گفت « متوجه نشدی ؟ اونجا نیویورکه ، با هواپیما کوبیدن به دو تا از ساختمونای بزرگ و همه را پائین اوردن ، یکی دو جای دیگه رو هم زدن ، خدا به ادمائی که توی اون ساختمونا بودن رحم کنه » !. پرسیدم ، فهمیدن که کار کیه ؟! ، در جوابم گفت « تلفن زدم که همینو از تو بپرسم ، میبخشی که ناراحتت کردم ، من دیگه قطع میکنم ، چیز تازه ئی فهمیدی به من زنگ بزن ، شالم تا بعد » را گفت و گوشی را گذاشت. دائيم که مرا با « سی ای ا و یا پنتاگون » عوضی گرفته و احتمالأ میخواسته خبری را از من دریافت کند که هنوز تازگی دارد و با تعریف انان برای همسایگانش کمی هم ژست امده باشد هنوز خبر نداشت که ساختمان پنتاگون هم مورد حملات هوائی قرار گرفته و احتمالأ سی ای ا هم !.  بعد از تحقیقاتی که انجام گرفت معلوم شد که ۱۱ تروریست عرب مسلمان با ربودن ۴ فروند هواپیمای مسافربری در اسمان و کشتن خلبانان و گروه پرواز انان ، خود هدایت هواپیماها را به دست گرفته اند و انان را به ساختمانهای دوقلو در نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیده اند و باعث شده اند که اسمانخراشها همراه با ساکنان انسانی انان در دم فرو بریزند و افراد پلیس و اتشنشانی و امداد گرانی هم که برای کمک به انجا رفته بودند را در زیر خروارها سیمان و اهن با خود  دفن کنند !.
   اما هواپیمای چهارم بخاطر مقاومت مسافران از کنترل خارج شده و به هدف نرسیده  و بی انکه مصیبتی مانند ان سه ، ببار بیاورد سقوط کرده و تمام مسافران و خدمه ان بر اثر این حادثه کشته شده اند !.
  در حالیکه کشورهای مادر ان جنایتکاران با اعلام عدم وابستگی به انان سعی درمبرانشان دادن خود از انجام اعمال ننگین و سفاکیهائي که تروریستها مرتکب شده بودند بخرج میدادند اما جمهوری اسلامی در کمال بیخردی با وارونه جلوه دادن ان اتفاقات ناگوار و سعی در متهم کردن امریکا و اسرائیل در طرح توطعه در اجرای ان بمنظور بهره برداری سیاسی ، بویژه خارجی از این موضوع ، بسادگی و خوبی تمام توانستند خود و کشور مارا در ردیف و همسان تروریستها قرار دهد و چنان ما مردمان بیگناه را در چشم جهانیان خوار و خفیف نماید 


  که بیشتر از کشورهائی که تروریستها از انان برخاسته بودند مورد سوظن در همکاری با انان قرار گرفتیم !.  بعد از ان بود که ایران بعنوان بزرگترین کشور حامی اعمال تروریستی در جهان لقب داده شد که تاکنون هم متاسفانه ادامه دارد و تا انکه هم بخواهد ، البته اگر سردمداران جاه طلب و دیوانه ان اجازه دهند که از گروه کشورهای « محور شرارت » خارج شود باید راه بسیار بسیار طولانی را طی کند ، انهم بشرطی است که این حکومت فاسد و سران جاهل و خود پرست ان به این بی حیثیتی هائي که هر دم به انان دست میزنند خاتمه دهند ، چیزی که چشم کسی از ان اب نمیخورد!!.


  گراند زیرو ، خاطره تلخ فجایع ۹/۱۱.


  در این حادثه دلخراش بیش از ۳۰۰۰ تن جان باختند که در ضریب انسانهای وابسته به هرکدام از انان هزاران نفر دیگر را نیز باید به حساب اورد که در این میان چه از نظر روانی و چه از نظر مالی با از دست دادن عزیزان و نان اوران خوانواده هایشان ، بزرگترین مصیبتها نصیبشان شد و در سطحی بالاتر نیز که به ان بنگریم این عمل کثیف تروریستها به انگونه که اثرات انرا هر روز بیشتر از پیش در جهان مشاهده میکنیم ، بد ترین لطمه ئی بود که به * ایمان بشر به بشر و بشریت * وارد اورد!.


  اهدای شمع و گل بپای خاکستر باقیمانده از قربانیان ۹/۱۱ توسط مردم .
  امسال نیز همچون ۶ سال گذشته مراسمی به یاد بود قربانیان ان حادثه دلخراش که توسط عده ئی مخمور از افیون حماقتهای دینی تعارف شده از جانب روحانیون عقبگرا و فرصت طلب و سواستفاده گر که با دادن قول همخوابگی با ۷۲ باکره بهشتی به یک عده شهوتران و مجنون منحرف انجام سکسهای نامتعارف داده شد بوجود امد ، در نیویورک و با حضور برخی از اعضای خانواده های انان برگزار گردید .


  تصویر های زیر از برگزاری هفتمین یادواره فاجعه ۹/۱۱ تهیه شده که از طریق خبرگزاریهای جهانی منتشر گردیده اند!.  No comments: