Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Sunday, October 21, 2007

  Watch, Judge & comment !! ببیـنید ، قضاوت کـنید و نظـر بدهید

  ویدیو کلیپ زیر را که ملاقات برخی از یهودیان مخالف با سیاستهای دیگر یهودیان در مورد برپائي کشور اسرائيل بنام »»‌نتوره ی کارتا = محافظین حصارها «« را با رئيس جمهور تند رو ایران اقای محمود احمدینژاد را که در تائید سیاستهای خارجی دولت او در محو کشور اسرائيل نشان میدهد و اقای * پرویز حکیمی * انرا برای انعکاس در سایت فرستاده را ببینید و بی انکه تحت هیچگونه تاثیری ( مخالف و یا موافق) قرار بگیرید خود قضاوت کنید که ایا این کار ایندسته از یهودیان که از جانب اکثریت قریب به اتفاق دیگرهمکیشان انان ( مذهبی و یا غیر مذهبی ) مورد تنفر و عاملی برای ایجاد نفاق بین جامعه کوچکشان تلقی میشود صحیح است ؟! و یا عقیده دیگرانی که با احساسی ارامتر به این مساله نگاه میکنند و ان را نشانه ازدی بیان و عقیده که پایه های ان بر اساس ایده و فکر خداوند و موسی در * رهائی * یهودیان از یوغ بردگی مصر ( جسمی و روحی ) بنا نهاده شده میدانند ! که در ان حق پرسش و انتقاد را به انان و به هر انسان ازاده ئي میدهد که بی واهمه از هیچ قدرتی اعتراضات خود را بیان کند ! مانند اینکه به انان در مورد * داشتن و نگهداری و نگهبانی کشور اسرائيل بعنوان امری که از جانب خداوند صادر گردیده و توسط پیامبر ازاده واندیشمندش موسی = مشه در تورات = توراه به ان اشاره گردیده و در ان انان را موظف به اجرای این قانون خطیر میسازد ولی با این وجود تا به این حد نیز به انان قدرت بیان انتقاد را میدهد که در این مورد مهم با یکدیگر موافق نباشند و ان را به بحث بگذارند ! که تا چه اندازه بر خلاف خیلی از سیستمهای حکومتی موجود است که زبان هر منتقدی را از ته میبرند بویژه انکه اگر او دهان به انتقاد از سیستم و یا رهبر ان گشوده باشد که معمولا یا خود ناپدید میشود و یا ناپدیدش میسازند و یا انقدر او را در زندان و یا حبس خانگی نگه میدارند تا پوسیده شود همانند سرنوشت تلخی که رقم زدند برای حضرت ایت الله منتظری که هم از مقام نیابت امام خمینی در زمان خود برخوردار بود و هم بر طبق تمام موازین نیز میبایست که جانشین او گردد اما از جانب انانیکه هیچ انتقادی هرچه هم که کوچک و از طرف هر که حتی یکی از خودی ترین خودیهایشان نیز که باشد را برنمی تابند! به چنین روزگار خفت باری انداخته شد
  کامنتهایتان را با هرکدام از این نظرات که موافقید برای ما بفرستید
  داوید

  فیلم ملاقات نمایندگان یهودیان وابسته به فرقه »» نتوره ی کارتــا «« با رئیس جمهور احمدی نژد
  President Ahmadinejad Meets Neturei Karta Rabbis - 9/24/2007

  No comments: