Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Friday, March 30, 2012  The last Issue of Tanehnazan up to March, 31, 2012

  اخرین  مطالب درج شده تا تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ در تنه نزن   داوید فاخری


  خبر دست اول
  تفسیر : این هم از نتایج رهبری به جای خدا
  خامنه یی نشسته تا دشمن بلایی به سرش
  بیاورد که اگر بعد از ان ته مانده یی ازش
  باقی مانده باشد انگاه به تلافی مساوی
  دست بزند.
  بیچاره ملت
  بیچاره مملکت
  بیچاره خدا

  Dear Friend
  A mother comes to the Rabbi, lamenting the fact that her son went crazy.


  “What is he doing?” Asked the Rabbi.


  “He is putting on tefilin each morning,” the mother cried. “He now eats only kosher, he prays each day, he stopped going to the movies on Friday night. What is worse: he wants to go study in Yeshiva.

  “Rabbi, please save my boy,” the mother wept. “He is a good kid, I do not want to lose him to fanaticism…
  Continu

  ننیکلا سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه که به تولوزرفته،
  این حمله را فاجعهایهولناک خوانده است.

  او که به همراه وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور فرانسه،
  به تولوز رفته است،گفت که این حمله نه فقط به
  یک شهر که به کل فرانسه انجام شده است.
  رهبران اسرائیل و سازمان های یهودی در سراسر جهان به
  شدت حادثه تیراندازی در مقابل مدرسه یهودیان در
  فرانسه را محکوم کردند.
  بینامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از این حادثه به
  عنوان "قتل منزجرکنندهیهودیان "نام برده است.
  نخست وزیر اسرائیل که ساعاتی پس از انتشار خبر تیراندازی
  در مقابل یکمدرسه یهودیان در فرانسه صحبت می کرد،
  گفت :"باید جلوی انگیزه های ضدیهودی سبعانه و
  خشونت آمیز گرفته شود."
  رئیس کنگره یهودیان جهان هم این واقعه را "شرم آور"
  توصیف کرد که هیچ توجیهی برای انجام آن وجود ندارد.
  مرکز خاخام های اروپا هم این حادثه را اقدامی "وحشیانه"
  و حمله ای به کل جامعه یهودیت دانست.
  خاخام اعظم فرانسه نیز که به تولوز رفته، گفته است
  که از شنیدن آنچه که رخداده، "شوکهو "بهتزدهاست.


  رئییس جمهور اسرائیل روز دوشنبه (۲۹ اسفندپیشاپیش
  فرا رسیدن نوروز را به مردم ایران تبریک گفت و برای
  آنان آرزوی "صلحکرد.
  آسوشیتدپرس مینویسد، شیمون پرز با اشاره تلویحی به
  بروز جنگ احتمالی میان دو کشور از رهبران ایران خواست،
  هیچکس راا تهدید نکرده و فرزندان این کشور را مجبور
  "فرار و دربدر شدننکند.
  پیام تبریک پرز به ایرانیان روز دوشنبه از بخش فارسی
  رادیو اسرائيل ابتدا به زبان فارسی و سپس به زبان عبری
  پخش شد.
  همزمان با ادامه فعالیتهای هستهای ایران تهدیدهای
  اسرائيل در زمینه امکان حمله به تأسیسات اتمی جمهوری
  اسلامی بالا گرفته است
  ایران تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد میکند.
  غرب نیز در باره حمله احتمالی اسرائیل به ایران
  ابراز نگرانی کرده است.
  وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه (۲۹ اسفند۱۹ مارسطی
  بیانیهای باتأکید بر لزوم احترام به حقوق بشر و آزادی،
  فرا رسیدن نوروز را به ایرانیان و دیگر مناطقی که این جشن درآنها مرسوم است تبریک گفت.
  به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون در این بیانیه گفت: «خرسندم بهترین آرزوهای خود را نثار همه آنهایی که
  مراسم نوروز راجشن میگیرند کنم
  کلینتون نوروز را "زمانی برای امیدخواند و ادامه داد: «مردمایالاتمتحده در استقبال از فرصتهای این سال
  جدید و امکانات تقویت پیوندهای خانوادگی و دوستی
  به شما میپیوندند
  وی افزود: «ما در حالی که با چالشهای تازه روبرو میشویم
  به حمایت خود از حقوق جهانی بشر و آزادی بیان و حقوقی
  که مروج صلح پیشرفت و سعادت هستند متعهد میمانیم.
  نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد
  پیش از این شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل نیز
  فرا رسیدن نوروزرا به ایرانیان تبریک گفته بود.