Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Thursday, August 30, 2012  The last issue of tanehnazan.com
   up to September 1 , 2012
  اخرین شماره تنه نزن تا تاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۲
  JUSTICE FOR ALL  JUSTICE FOR ALL  ז׳ בְּאֱלוּל תשע״ב
  7th of Elul, 5772
  25th,August 2012
  تملق ممنوع طرحی از مانا نیستانی
  ابراهیم نبوی
  بالاخره پریروی گیس گلابتون تاب مستوری نیاورد
  و سر از روزنامه ایران درآورد.
  برادرمهدی کلهر که به نظر می رسید در هفته های
  گذشته در سفری به آذربایجان در هتلی گرفتار زلزله شده و سقف بهسرش برخورد کرده،
  بعد از مدتها چشمش را باز کرد و درحالی که
  به نظر می آمد حافظه مربوط به شش سال گذشته
  را بکلی از دست داده، درمصاحبه ای شگفت انگیز
  به بیاناتی شورانگیز پرداخت.
  وی که فراموش کرده بود احمدینژاد دو دور رئیس
  جمهور بوده و دیگر نمی تواند رئیس جمهور باشد
  به تبلیغات برایانتخابات بعدی پرداخت و اظهارات
  مهمی ایراد کرد.
  پزشکان معالج این مهدی که پس ازغیبت کبری ظهور
  کرده ابراز داشتند که اگر وی به طور ثابت داروهایش
  را مصرف کند ومورد بازپروری قرار بگیرد تا یک
  هفته دیگر حالش خوب می شود و دیگر
  از این حرفهانخواهد زد.ادمه
  نیک آهنگ کوثر


  ALL

  Surprise visitor from Iran


  The nazi's shit eater, khamenei

  André Rieu And The Waltz Goes On
  composed by Anthony Hopkins

  Iran  کارتون رحمانیت - طرحی از مانا نیستانی
  شیوع بیماری‌های عفونی زلزله‌  مرتیکه جا ... ش
  ‏Photo: امام جمعه قم ایت الله سعیدی: دانشمندان ما باید تحقیق کنند، ببینند در این موقعیت حساس واقعا این حادثه اذربایجان زمین لرزه بوده، که سرمنشاء ان فساد و بی حجابی است، یا از طرف استکبار و صهیونیزم یک نوع حمله نظامی یا یک زلزله سیاسی به ما وارد شده است.‏

  امام جمعه قم ایت الله سعیدی:
  دانشمندان ما باید تحقیق کنند،
  ببینند در این موقعیت حساس
  واقعا این حادثه اذربایجان زمین
  لرزه بوده، که سرمنشاء ان فساد
  و بی حجابی است، یا از طرف
  استکبار و صهیونیزم یک نوع حمله
  نظامی یا یک زلزله سیاسی به ما
  وارد شده است.

  به انتخاب فرانک شاریم
  آرام بخواب کودکم
  دیگر نمیگویم تمیز باش
  و پاک بازی کن
  امشب سرت را روی این خاک ویران گذار
  و تا میتوانی خاکبازی کن

  آذربایجان تنهاست ؛

  هموطنانمان را دریابیم 

  ‏Photo: آرام بخواب کودکم دیگر نمیگویم تمیز باش و پاک بازی کن امشب سرت را روی این خاک ویران گذار و تا میتوانی خاکبازی کن :(‏

  آیا میشود فطریه ی امسال

  من و تو، به جای

  صندوق های دولتی که

  معلوم نیست در کجا

  خرج میشود، سهم زلزله


  زدگانشود؟

  خواهش میکنم این "طرح"


  را بهاشتراک بگذارید یا

  چاپ و در ایران دست به

  دست کنید.
  روز قدس نیست............روزآذربایجان است

  استقبال از حمید سوریان

  تنه نزن. با تقدیم یک دسته
  گل به قهرمان وطن هم میشد
  دست به این وحشیگری نزد