Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Sunday, July 17, 2016

  تحولات ترکیه هفدهم جلای ۲۰۱۶ - تفسیر    ««««« تفسیر سیاسی »»»»»
  * در رابطه با آخرین تحولات مرتبط با کودتاینافرجام در ترکیه
  این کودتا مجبور به شکست بود به چند دلیل! *

  داوید فاخری
  ۱کودتا گران بدون برخورداری از هیگگونه پشنوانه محکم خارجی 
  دست به اقدامی این چنین سهل انگارانه زدند!. چگونه میشود با 
  اتحادی «‌فرضی » دست به انجام کودتائی بدون کسب توافقهائی 
  پیشاپیش که بهتر و بالاتر از دولت «‌فعلی منافع ابر قدرتها را تامین 
  میکند »  زد؟.
  ۲- کودتا گران روی مردمی که طالب حکومتی  « سکولار »  هستند 
  بیشتر از موجودیشان حساب کرده بودند!. ( بروز چنین اتفاقی در 
  ایران در صورت انکه کودتائی انجام بگیرد متاسفانه  بسیار محتمل
   خواهد بود چون عکس العمل « بی حالانه » مردم در مورد موسوی و 
  کروبی این را به خوبی نشان داده است! )
  ۳- امریکا و اتحادیه اروپا اکنون که ترکیه رو در روی روسیه قر
  ار گرفته به هیچ عنوان روی هیچ قدرت دیگری ی در ترگیه که به جای 

  ۴- اسرائیل به هیچ عنوان  بعد از انکه اردوغان  کلاهش را در برابر 
  نتنیاهو از سر برداشت و روابط ترکیه  با ان کشور را به صورت عادی
   در اورد ریسک پشتیبانی از حکومتی جدید در ترکیه را قبول نمی کرد!.
  ۵- جمهوری اسلامی در ایران اشغالی  به خاطر انکه پیروزی احتمالی
   این اتفاق ( کودتا ) درسی نشود برای ایرانیان که انان نیز به خود 
  بجنبند و دست به اعمالی مشابه بزنند و کلک انان نیز  به این ترتیب 
  برای همیشه کنده شود!!  حتی اگر با فرستادن پاسدار و بسیجی 
  برای کمک به اردوغان (عجیب انکه تا کنون نکرده باشند )  تا 
  اغتشاش علیه استبداد او را بخوابانند ( همان کاری که حزبالله لبنان 
  و فلسطینیها و سوریه ایها و یمنیها در مواقع لزوم به کمک حکومت 
  اسلامی شتافته و ایرانیان را سرکوب میکردند! ) انان در هیچ موردی 
  با کودتا گران همراهی نمیکردند!.
  ۶- چگونه دؤلی که در ۳۷ سال گذشته متفقا برای یک پارچه کردن 
  ملتهای منطقه به « ملتهائی » که تا دیروز صاحب « خود » بودند اما 
  انانرا با هزاران فن و کلک که اغشته به خون میلیونها انسان فلک زده 
  است اجیر حکومتهائی کرده اند که با کمک جادو  و جمبل و خرافات و 
  ستیزه جوئیهای بیهوده حتی نسبت به همخونان  و هم باوران خود 
  انانرا به زور استبداد مذهبی ( در این میان شیعه و سنی فرقی
   نمیکند! ) به جان یکدیگر انداخته اند تا « نقشه راه » به ان صورت
   طی شود که خود میخواهند!  اجازه میدهند  سر ماری از سوراخ 
  غیب به در اید تا منافع انانرا نیش بزند؟. که وزنه  این مورد بر همه 
  مواردالبته میچربد!.
  ** دلیلش انکه تا این لحظه بیش از!۶۰۰۰ نفر در ترکیه بازداشت شده اند!۱ *


  در باره عید گل یهودیان بیشتر بدانیم *

  فرا رسیدن روز نزول * ده فرمان * که پایه های رفتار و کردا  و گفتار نیک انسانی را بنا نهاد و توسط یکانه شخصی در جهان که رو در رو با خداوند صحبت میکرد حضرت موسی کلیم الله به جهانیان اهدا گردید را به همه انسانهای تابع ان قوانین تبریک میگوئیم.

  نامهای دیگر این عید، شاووعوت ( هفته ها )، عید گل، عید درو گندم، اهدای نوبرینه ها، اهدای تورات مقدس،اجتماع باشکوه میباشند که همگی معرف این عید میباشند.  جشن (عید)شاووعوت یا هفته ها:

  این‌ عید در خرداد یا اواخر اردیبهشت‌ واقع‌ است‌ (6 ماه‌ عبری‌ سیوان‌). متداولترين نام اين عيد همان شاووعوت است كه معناي فارسي آن «هفته ها» ميباشداين عيد بدان جهت با اين نام خوانده ميشود كه درست هفت هفته بعد از شمردن «عُومِر» كه از شب دوم پسح شروع ميگردد جشن گرفته ميشودنام دیگر آن هقاصير (عيد درواستدر سرزمين مقدس اين عيد با فصل درو گندم مصادف ميشد اولين محصول خرمن تازه به صورت دو قرص نان سفيد به حضور الهي اهداء ميگرديدنام دیگر این عید يوم هَبيكوريم یا عيد اهداء نوبر ميوه جات استدر روزگاران پيشين كه معبد مقدس آباد بود با اتمام درو غلات و جمع آوري محصولات درختان، هديه اي به نام بيكوريم به عنوان سپاس و قدرداني از رحمتهای الهي به معبد مي آوردندنام دیگر این عید مقدس: (زَمن مَتَن توار): روز شنبه ششم ماه عبري سيوان 2448/ (3318 سال قبلخداوند ده فرمان را از كوه سينا به بنی اسرائیل ابلاغ کرددیگر آن را(عَصِرِت): «اجتماع با شكوه» می نامنددر كتاب ميشنا و تلمود عيد شاووعوت به نام «عصرت» به معني «اجتماع باشكوه» يا «اختتام عيد» ناميده شده استهمانطوري كه «شميني عَصِرِت» خاتمه عيد سوكوت را اعلام ميكندشاووعوت نيز در حقيقت دنباله و خاتمه عيد پسح به شمار مي آيد علاوه بر اين در ميشناي روُش هَشانا فصل اول آمدهدر عصرت «سرنوشت ميوه هاي درختي تعيين ميشود».
  تا چهل روز بعد از عيد فصح، هيچ جشن و شادي، حتى مراسم عروسى نبايد انجام گيرددر روز پنجاهم عيد شابوعوت يعنى عيد هفته ها می رسد که آن را عيد پنجاهه نيز می نامندمدت‌ آن‌ 2 روز است‌ و شب‌ اول‌ آن‌ را معمولاً مردم‌ در کنیساها تا صبح‌ بیدار میمانند و به‌ قرائت‌ تورات‌ و متون‌ مذهبی‌ میپردازند و هر 2 روز آن، تعطیل‌ شرعی‌ است.
  بنا بر روایات یهودی، در سال 2448 عبري، (3318 سال قبلواقعه اي عظيم و اعجازانگيز در دنيا اتفاق افتاد که ديگر هرگز تكرار نشد؛ و آن نزول ده فرمان بود؛ قوم يهود به رهبري حضرت موسي (عبا آمادگي قبلي در پاي كوه مقدس سينا (كه كوتاهترين كوههاي آن ديار بود براي آموزش تواضع و فروتنيبه صورت لشكرهاي منظم و با حفظ مقام و مكان ايستادنددر موقع طلوع فجر، رعد و برق در سراسر بيابان (جايي كه در تملك انساني نبودطنين انداخت و ابر غليظ تمام كوه را پوشاند و آواز كرنا فضا را پر كرده و زمين و زمان را به لرزه درآوردآن گاه دگر بار سكوت و آرامش بر همه جا مستولي گرديد، ديگر صدايي شنيده نميشد همه كس و همه چيز در سكوت مطلق به سر ميبرد كه ناگهان سخنان آسماني ده فرمان به گوش رسيد
  1- من خدا، خالق تو هستم
  2- براي تو معبودان ديگري نباشد
  3- نام خدا را بيهوده بر زبان مبر
  4- شبات (شنبهرا ياد كن و (قوانينآن را رعايت نما
  5- پدر و مادرت را احترام نما
  6- قتل مكن
  7- زنا مكن 
  8- دزدي مكن
  9- شهادت دروغ مده
  10- حسادت مورز
  در زمان نزول این ده فرمان است که جشن (عید)شاووعوت برگزار می شود.

  سال و ماه و هفته و روزها و شبهای بسیار زیبائی را برای همه تان ارزو می کنیم