Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Monday, December 3, 2007

  Happy Chanukah. به بهانه فرارسیدن خنوکا بدانیم چه کسی * سوفگانیا * را اختراع کرد


  سربــــــــــــاز یهــــودی امریکائــــــــــــی
  در جبهـــــــه و سوفـــگانیـــــــا در دست  پاریـــس در خنوکــــــا میــــدرخشد
  خنوکا در عراق / عکس ارسالی سرباز یهودی امریکائی  >
  ارنولدشوایتزنیگر فرماندار کالیفرنیا در مراسم خنوکا
  /

  ترجمه و تنظیم : داوید
  سوم دسامـــبر ۲۰۰۷

  : מי המציא את הסופגניה
  לקראת חנוכה החלטנו לבדוק
  מהיכן הגיעה אלינו הסופגנייה
  שוקי גלילי, "גליליאו צעיר"
  3 / 12 / 2007

  با فرارسین عید * خنوکا * در جستجوی ان برامدیم تا محلی که در انجا برای اولین بار این شیرینی مخصوص خنوکا که به * سوفگانیا * معروف است بعمل امده را شناسائي کنیم
  کیست که * سوفگانیا * دوست نداشته باشد ؟! همگان ان را دوست دارند . اینگونه که بنظر میاید اصولأ این کیک / شیرینی یک اختراع اسرائيلی نیست !. سوفگانیا ها را میتوان در همه جای دنیا از ، یونان ، ترکیه ، تا تایلند ، ایران ، اتیوپی بصورتهای گوناگون یافت و مسلمأ در ایالات متحده که بصورت سوفگانیای خودمان اما به شکل »» بیگلی با سوراخی در وسط « که بنام »» دوناتز « معروفند پیدا نمود
  مشکل است که زمان و مکان ساخت اغازین این محصول خوشمزه را تعیین کرد ! اما میتوان چگونگی ساخت انرا به اینگونه حدس زد ، بنظر میاید که چون معمولأ پس از پختن مقدار زیادی نان و کیک و یا شیرینی تکه های کوچکی »» خمیر «« در اطراف انان بجای میمانند ! حتمأ اکر که انان را بپزند در نتیجه » نانکهائی « تولید میشوند ! و اگر هم انان را سرخ کنند در نتیجه * سوفگانیا * بدست میاورند . شاید ابتکار کدبانوئي شایسته در استفاده از بازمانده های خمیر ها باعث اختراع ان شده باشد


  سوفگانیـــــــــا شیرینی خنوکا
  در اکثر موارد و اگر نه همه انان ولی بطور کلی سوفگانیا ها خوراکی شیرینی هستند که انان را یا در پودر و یا خود شکر غلطانده اند !.انچه که سوفگانیاهای ما را ویژه و مختص خودمان میسازد »» مربائي «« است که در ان قرار میدهیم این باعث میشود تا ما را از اتهام »» تقلب و شبیه سازی «« مبرا دارد !!! . نام این محصول برای اولین بار در کتابی که در قرن ۱۶ میلادی در کشور مجارستان بچاپ رسیده ذکر گردیده و برداشتی که میشود از ان داشت انستکه * سوفگانیا * در زمان پادشاهی ئی که بصورتی ( احتمالأ ازدواج ) مشترک از اطریش - مجارستان بوده تهیه شده و از انجا به کشور اطریش راه پیدا کرده و بعد هم به کشور المان که بسیار به تولید و استفاده از ان شهرت دارند منتقل گردیده
  در برلین پایتخت المان هنوز از سوفگانیائي ‌استفاده میکنند که شبیه ماست اما باندازه کوچکتر ! نوع »» برلینر «« ان بر خلاف »» دوناتهای امریکائی « بصورت کروی تهیه میشود و در داخل ان با مربا و یا محصول شیرینی دیگر پر میگردد

  اینهم کارتونی دیدنی از توضیح پدری امروزی که سعی میکند با اوردن مثال » نیروی معجزه اسای»‌یک باطری «« که توانست به مدت ۸ روز تلفنهای دستی را روشن نگاه دارد !! بجای »» یک ظرف روغن که توانست به مدت ۸ روز شمعهای بیت همیگداش را در ان زمانهای دور روشن نگاه دارد «« معنی خنوکا را به بچه های امروزه توجیح کند !

  No comments: