Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Sunday, August 10, 2008

  اسرائیل : خانم اورلی ابو بمبارکی 8 تمین فرزندش را در 08 . 08 . o8 بدنیا اورد .

  برگرفته از
  تهیـه و ترجمه
  داوید/تنه نزن
  خدرا / اسرائيل : خانمی هشتمین فرزند خود را در هشتمین روز هشتمین ماه امسال ۲۰۰۸بدنیا اورد .  « این برنامه ریزی پروردگار توانا بود » ، اورلی که فرزند نوزادش را در اغوش گرفته.
  ارلی ابو قرار بوده که در پنجم این ماه وضع حمل کند ، اما بخت با او یار بوده و او فرزنش را در تاریخ با نشانه ۸ / ۸ / ۲۰۰۸ بدنیا اورده است !. او میگوید داشتن این تاریخ تولد راحت و نمونه مرا احساساتی نمیکند تا اینکه فرزندی ویژه و نمونه را وضع حمل کرده ام !. او به خبرنگاران میگوید : حتمأ مبهوت میشوید اگر که بگویم « دردهای زایمان هم درست سر ساعت ۸ شروع شدند ! » .
  ۸ . ۸ . ۰۸ تاریخی نیست که بشود ان را به سادگی فراموش کرد. چینیها بدون مقصود انرا برای شروع المپیک انتخاب نکرده بوده و زنان بسیاری هم در جهان بی جهت تصمیمشان ان نبوده که در این روز بخصوص فرزندان خود را بدنیا بیاورند !.
  کار بزرگی بود برای ارلی ابو ، ۴۱ ساله از « گیوعت عدا » که هشتمن فرزندش را در این روز با تاریخ ( راوند ) بدنیا بیاورد.
  خانم ارلی میگوید، تنها خداوند تبارک و تعالاست که همه چیز را به انگونه که میخواهد برنامه ریزی میکند. او برای خبرنگار Ynet تعریف میکند که چه گونه همه چیز دست به دست هم داده و این واقعه را افریدند « تاریخی که قرار بود من در ان موقع فرزند خود را بدنیا بیاورم ۵ اگوست بود و به هیچ عنوان تصور اینکه در این روز وضع حمل کنم را نداشتم ، همه چیز از جانب پروردگار است »
  او در ادامه شرح اتفاقات غریبی که برای او روی داده میگوید « هرانچه افریدگار تصمیم گرفته همان هم نشته شده. هیچ برنامه ئی برای ان روز بخصوص نداشتم و هیچ عمل خاصی را نیز بمنظور به جلو انداختن زایمان انجام ندادم . انچه که مرا احساساتی میکند این تاریخ سر براست روز تولد نیست ، بلکه او که برای من بدنیا امد و خوشحالی که او با خودش برای من با خود اورده است میباشد که مرا مورد تاثیر بسیار قرار داده است !» .
  با اینکه ارلی خود یک مامای با تجربه محسوب میشود اما تصورش را نمیکرد که مراحل زایمان ناگهان با این سرعت به جلو رانده شوند !. انها ( او و همسرش ) با حوصله و تقریبأ دیر زمان از خانه بسوی بیمارستان * اسف هروفه * در شهر خدرا براه میافتند اما در شرایطی قرار میگیرند که مطمعن میشوند به موقع به بیمارستان نخواهند رسید لذا تصمیم میگیرند که بچه را شوهر اورلی ، صیون بدنیا بیاورد در حالیکه او تنها یک * تعمیر کار ساختمانی * بیش نیست !. وزن این فرزند نورسیده در زمان تولد که دارای ۷ خواهر و برادر دیگر هم میباشد که بزرگترین انان ۱۸ ساله و کوچکترین انان ۳/۵ ساله هستند ، ۳ کیلو و ۶۹۵ گرم بوده است .
  قدمش برای همه مبارک.
  داوید.

  No comments: