Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Wednesday, November 14, 2007

  Is Chabad - Israel in trobule there ?!.مدیران* شعبه جوانان * جنبش جهانی ـ یهودی خبـــــــاد در اسرائيل تحت بازجوئي پلیس ان کشور


  The life story of the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneersohn, parallels the story of our century. Born in the Ukrainian-Russian town of Nikolaev in 1902, the Rebbe spent the century's and his childhood in pogrom-ridden Czarist Russia, the 20's battling the Stalinist attempt to eradicate Jewish life in the Soviet Empire, the 30's in Berlin and Paris. In 1941 he escaped Nazi-occupied Europe and settled in New York, where for the next 50 years he transformed the very fabric of Jewish life in every corner of the globe.
  ربی مناخم م. شنیرسون متولد سال ۱۹۰۲ در اوکراین و هفتمین و اخرین رهبر رسمی این جنبش مذهبی یهودیست که در سال ۱۹۹۴ در ایالت نیویورک که ۵۰ سال اخر عمر خود را در انجا کذرانیده بود در گذشت


  Britain's Prince Edward thanks Chabad-Lubavitch's Drugsline staff for allowing him "to hear first hand what you have been doing
  at Drugsline" during the inauguration of a new center.
  بازدید پرنس ادوارد شاهزاده انگلستان از مرکز جدید اعتیاد درمانی * خبــــــــــاد


  پلیس در حال وارد شدن به دهکده

  بر گرفتــــــــــــــه از

  ترجمه و تنظیم : داویــــــد
  نوامبــــــــــر ۱۴ / ۲۰۰۷

  یک مقام سازمان مذهبی * خباد * که رهبری جنبش جوانان این فرقه را در دست دارد بعد از بازگشتش که بمنظور جمع اوری اعانات مالی از کشور خارج شده بود به ظن پنهانکاری میلیونها » شکل ، واحد پول اسرائيل ۴ شکل = ۱ دلار امریکا « در فرودگاه بن گوریون تل اویو باز داشت شد !.
  به موازی ان دهها تن از افراد پلیس نیز به » دهکده خباد « هجوم اورده و چندین تن را برای بازجوئی از انان دستگیر نمودند !.
  به ادعای پلیس این مظنونان به اتهام فعالیت در نهادی که وابسته به این جنبش بوده و در زیر چتر فعالیتهای ان دست به تقلب در گزارشهای مالیاتی به مبلغ دهها میلیون ( شکل ) زده اند باز داشت گردیده اند !.
  واحد مبارزه با کلاهبرداری پلیس مرکز با هجوم به دفاتر و مقر زندگی انان با جمع اوری اسناد و مدارک و کامپیوترهای موجود تعدادی از روسای انان را نیز که مظنون به شرکت و یا همکاری در انجام کلاهبرداریها بوده اند را بمنظورتحقیقات بیشتر با خود به اداره پلیس اورده اند !. !.
  این عملیات در شرائطی انجام گرفت که واحدهای تحقیقاتی پلیس مرکز با همکاری واحد اطلاعاتی فرودگاه بن گوریون مسولان نهاد جوانان وابسته به جنبش خباد را به مدت ۸ ماه زیر نظارت دقیق مخفی قرار داده بوده اند !!.
  عملیات زیر نظر گرفتنهای انان از زمانی شروع شد که از واحد تحقیقات و اطلاعات فرودگاه بن گوریون در مورد عملیات مشکوک پولی ئي که توسط عده ئی »» روحانی «« که بنظر وابسته به سازمان خباد میایند و بطور پیوسته در جریان است به پلیس مرکز گزارش داده شد !. در ان گزارش گفته شده بود بطور یقین این عده با به سر هم اوردن صورت حسابهای تقلبی در حال سفید کردن پولهائی که به حسابهای انان واریز میگردند میباشند تا انان را از پرداخت مالیات معاف دارد !!.
  در باره انان این طن قوی وجود دارد که مدیران این نهاد با گشودن حسابهای بانکی » نقدی « و پس از واریز کردن انان به حسابهای مزبور اقدام به برداشت انان بصورت » نقدی « نموده و برای رد گم کردن ممیزان مالیاتی با ساختن صورت حسابهای نامعلوم و نادرست که اصولأ منابع انان وجود خارجی نداشته و پولی هم از جانب هیچکس برای ان اقلام به اصطلاح خریداری شده پرداخت نگردیده وجوه مزبور را مستقیمأ به مصارف شخصی خود میرسانده اند !. از محتوی اطلاعاتی که تا کنون بدست امده چنین برمیاید که این سلسله دغل بازیهای مدیران ان نهاد سالها بوده که ادامه داشته و چون انان از طریق پرداخت بصورت نقد به ارائه دهندگان ان باصطلاح خدمات استفاده میکرده اند لذا به این طریق توانسته اند تا مسولان مالیاتی را ببازی گرفته و سر انان را کلاه بگذارند !.

  نهـــــــــــــاد های مذهبـــــــــــــــــی از دولت کمکهـــــــــــای مالــــــــــــــــی در یافت میدارنـــــــــــــــــــد

  بودجه سالیانه ای نهاد مزبور سالیانه به ۳۰ ملیون شکل تخمین زده شده که ۷ میلیون ان را دولت تامین میکرده است به این دلیل و به خاطر حساسیت موضوع سرگرد » اوی منصور « دستور تحقیقات گسترده تری را به بخش کلاهبرداریهای خطرناک به ریاست »سروان » یورام سلکمن « صادر نمود
  سرگرد اوی منصور در مصاحبه ئی که با وی از طریق سایت » وای نت » انجام گرفت اظهار داشت که در گذشته نیز پرونده هائی این چنین بخاطر تناقض منافع در گیران به چنین موضوعاتی که منجر به گشوده شدن انان در دادگاههای کشورگردیده و در انتها نیز در نتیجه برملا شدن راز های کلاهبرداری و تقلب شاکیان و افراد مورد شکایت به پایان دادن به فعالیتهای انان توسط دولت انجامیده است

  واکنش خبــــــــــــــاد

  سخنگوی جنبش مذهبی خباد در گفتگوئی با خبرنگار » وای نت « ضمن ابراز تعجب از این اتهامات و نامهای برده شده بعنوان مشکوکان در انان پشتیبانی رئيس این تشکیلات را در اسرائيل از اعضای بازداشت شده اعلام نمود و بر بیگناهی انان پای فشرد !.
  این جنبش که نقشی جهانی در امر توسعه مرام خود که » اجرای یهودیتیست که بیشتر بر روی اقدامات خیرخواهانه و بدون در نظر گرفتن جنسیت و ملیت و رنگ پوست و نژاد ادمها ست دارد ! « دارای نفوذ زیادی در بین احزاب و سیاسی اسرائیل نیز میباشد ! انان در انتخابات ۱۹۹۶ اسرائيل با شعار »» بنیامین نتنیاهو برای یهودیان خوب است « از وی در مقابل رقیب انتخابیش » اهود باراک « پشتیبانی نمودند ! و در کنار ان نیز از روابط تنگاتنگ و نزدیکی با برخی از سیاستمداران موثر ان کشور برخوردارند که نمونه ان هم رکابی با اقای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائيل در سفر اخیرش به ایالات متحده بود

  No comments: