Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Monday, March 10, 2008

  ۷۵ سال پیش اولین اردو گاه مرگ و کار اجباری و ازمایشات پزشکی بر روی انسان با اطاقهای گاز و کوره های ادم سوزی در المان بنام »» داخائو ««‌ساخته شد !.

  »» بمناسبت هفتاد و پنجمین سال بر پائي اولین اردوگاه مرگ نازیها ««

  تحقیــــــق و ترجمــــــه وتنظیم :
  داوید : تنـــــــــــه نــــــــــــــزن
  دهـــــــــــم مـــــــــــــارس ۲۰۰۸


  یادواره »» داخائو «« ۱۹۹۷ که در پشت ان اطاقها و کارخانه ها
  و لابراتوارهای ازمایشات پزشکی که بر روی انسانها از جمله یهودیها
  بصورتهای وحشتناکی انجام میگرفته دیده میشوند ! .

  »» داخائو «« نام شهریست در ۱۰ مایلی شمال غرب »» مونیخ «« در ایالت »» باواریا «« در المان که بعنوان اولین محل برای ساختن اردوگاهی بمنظور نگهداری زندانیان سیاسی در ماه مارچ ۱۹۳۳ بدستور سرکردگان »» حزب نازی « که تازه قدرت گرفته و بر سر کار امده بودند بر روی قطعه بزرگ زمین متروکه ئی که از یک کارخانه مهمات سازی قدیمی و از کار افتاده بجا مانده بود در نظر گرفته شد و بر پا گردید که بعدها مدل کاملی برای ساختن و بر پا کردن سایر اردوگاههای مرگ در المان و دیگر کشورهای تابع ان شد! .

  در اول ماه مه ۱۹۴۵ یعنی دو روز بعداز ورود اولین دسته سربازان امریکائی برای ازاد سازی اردوگاه مرگ »» داخائو «« بود که بر اثر گزارشات خبرنگاران همراه انان مانند »» ماگوریت هیگنز «« جهان به عمق فاجعه ئي که توسط جنایتکاران المان نازی بر یهودیان و سایر ملل وارد شده بود پی برد !! در این مدت حدود ۲۰۰ هزار تن بر طبق امار در انجا از۳۰ کشور مختلف زندانی بوده اند که یک سوم انان را یهودیان تشکیل میداده اند !.

  داخائو و برادر بزرگترش »» اشویتس «« همواره نامهائی هستند که بیانگر وحشیگریهای المان نازی به شمار میروند ! اما داخائو بعنوان اولین نوع از اردوگاههای مرگ که بعدها از روی مدل ان بقیه اردوگاهها ساخته شدند ! و بیشتر قربانیان ان اسرائي بوده اند که محققان علوم پزشکی المان بر روی انان ازمایشات و تجربیات وحشتناک و رنج اور انجام میداده اند ! لذا مقام بارزی را نسبت بدیگران به خود اختصاص داده است !!.

  در زیر گزارش تصویری همراه با توضیحات کوتاه در باره این
  اردوگاه مرگ و شکنجه و ادم سوزی را مشاهده خواهید کرد .  واگنهای مملو از اجساد یهودیانی که یا از گرسنگی مرده اند و یا از
  طریق گاز خفه شده اند و یا با تیر اندازی با انان کشته شده اند !! .


  گاری مخصوص حمل اجساد از واگنها به کوره ها


  پشته اجساد اورده شده برای سوخته شدن در کوره ها ی موجود در داخائو !! .


  مقبره ئی از خاکسترهای هزاران تن بیگناهان گم نامی که بدست عمال المان هیتلری کشته شدند که در داخائو بنا شده ! .


  اسرای ازاد شده توسط قوای امریکا از اردوگاه داخائو ! .


  دروازه داخائو بعداز ازاد سازی .


  ویدیو مربوط به ازاد سازی »» داخائو «« توسط سربازان امریکائي
  و نجات باقیماندگان از شکنجه شدگان پریشان مال و پریشان فکر ان !! .
  داوید .
  پایان

  No comments: