Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Sunday, September 30, 2007

  زن اسیــــــــر ایرانـــــــــــی ، در فریـــــــــاد ابــــــــی

  دوستان ! صدای * ابی * که صدای خسته و ناتوان ** زن ایرانی ** را با فریاد ندا میدهد ، در ادامه مطلب بشنوید ! صدای موجودی را که اقای احمدی نژاد در قسمتی از سخنرانیش در دانشگاه کلمبیا در نهایت پر روئی ادعا میکند که ** زن ایرانی ** در کمال سرفرازی و ازادی و وبا برخورداری از همه گونه امتیازاتی که هر زن امریکائی و فرانسوی و انگلیسی و بلژیکی و زن هموطنی که در خارج از کشور زندگی میکند ! ( و سیاستهای حکومت و دولتهای ان نظیر احمدینژاد را که در باره زنان در ایران اجرا میگردد تائید میکند !! اما خود ان میکند که همتای اسیر او در ایران حتی اجازه خیال کردن در باره ان را نیز ندارد که به خود راه دهد !! تا چه رسد به انکه خواهش داشتن ان را داشته باشد ! ) از انان بهره مندند او نیز در ایران ! در ایران زن اسیری !! که زن در ان کالائی بیشتر از یک کنیز اسیر شده در جنگ محسوب نمیشود !! بهره مند است و حتما هم در ان بهشت موعود ! در کمال خوشحالی به بزرگ کردن بچه هایش در کنار بچه های همسران دیگر شوهرش مشغول و !! خوابهای طلائی هم میبیند ؟!؟!؟!.
  اگر خواستید حد اقل در دلتان هم که شده با فریاد انان که می
  گویند *** ما انقلاب نکردیم !! تا به عقب برگردیم *** همصدا
  شوید
  داوید
  ۹ / ۳۰ / ۲۰۰۷

  No comments: